S i media

S kräver att biblioteket i Solna centrum öppnas

I Solna har biblioteket varit stängt sedan 29 mars. Det är rimligt att biblioteket i Solna centrum öppnas. Det går att anpassa verksamheten så att man klarar de riktlinjer och rekommendationer som finns rörande covid-19. Biblioteket är viktigt för bildning och studier. Att hålla stängt i en kunskapsregion håller inte.

Läs Solnadirekt – 7 september 2020

S-kritik mot fortsatt få timmar i förskolan

Sedan pandemins start har Solna stad haft svårt att erbjuda föräldralediga plats på förskola i den mån de tidigare kunnat. Men att det sex månader senare inte har åtgärdats är oacceptabelt. Ur barnens perspektiv och föräldrarnas perspektiv är 15 timmar i veckan alldeles för lite, barn har ryckts upp ur sina rutiner och får inte luncha med sina kompisar längre.

Läs Solnadirekt – 27 augusti 2020

S: Det är en självklarhet att erbjuda 30 timmar i förskolan för barn

Sedan Corona pandemin bröt ut får barn till föräldralediga i Solna bara vistas i förskolan i 15 timmar i veckan. I augusti kom beskedet som gjorde många föräldrar besvikna – att restriktionen på 15 timmar gäller även under september månad. Ser man till barnens bästa är det en självklarhet att erbjuda alla barn till föräldralediga 30 timmar bra pedagogisk verksamhet.

Läs Mitt i Solna – 27 augusti 2020

(S) anklagar Solna staden till att gå emot sina egna riktlinjer

Med en köpeskilling om 176 miljoner kronor har Solna stad överlåtit mark till exploateringsbolaget Råsta Holding. Men marken kan vara värd uppåt en miljard. Det står i Solna stads riktlinjer för exploateringsavtal att mark alltid ska överlåtas till marknadspris och att markpriset indexregleras. Socialdemokraterna menar att det inte har skett i det här fallet.

Läs Dagens PS – 25 augusti 2020

S: Vi måste värna skattepengarna

En omdiskuterad markaffär fortsätter att väcka het debatt i Solna. Ett steg har tagits för 450 nya bostäder i Huvudsta. Socialdemokraterna anklagar kommunen för att inte sälja på marknadsmässiga grunder om man ser till vad marken är värd i dag.

Läs Mitt i Solna – 17 augusti 2020

(S) föreslår att öppna uteservering på Motorborgens tak

Flytta p-platserna från Motorborgens tak i Västra skogen och skapa en mötesplats med uteservering och foodtrucks. Där skulle Solnaborna kunna njuta av mat, frisk luft och fin utsikt.

Läs Mitt i Solna – 8 juli 2020

(S) kräver politiska beslut och ambition för idrott i Solna

I höst kan flera idrottsföreningar konstatera att trots att det redan innan var brist på träningstider ser man att situationen blir ännu sämre än tidigare. Problemen är orsakade av bristen på politiska beslut och ambitioner för idrotten.

Läs Solnadirekt – 20 juni 2020

(S) kämpar vidare för att rädda Ladugården

De styrande politikerna har beslutat att ladugården på Överjärva gård ska rivas. Moderaterna har struntat i underhållet i 20 års tid. Vi tycker inte att de har haft en ambition att värna området.

Läs Solnadirekt – 17 juni 2020

(S) presenterade egna förslag för att rädda ladugården

Trots stormande kritik,1800-talsladan på Överjärva gård ska rivas. Beslutet röstades igenom av den blågröna majoriteten på kommunstyrelsens sammanträde. beslutet är förödande för den levande lantbruksmiljön.

Läs Mitt i Solna – 16 – juni 2020

(S) kräver nu en extra satsning på personal inom äldrevården

Covid-19 har satt fokus på bristerna inom äldreomsorgen. De som jobbar inom välfärden förtjänar mer än applåder och fina ord från politiker. Vi socialdemokrater vill ha bättre kvalitet och kontroll i äldreomsorgen.

Läs Solnadirekt – 13 juni 2020

S och V ser att Solna har svårare utmaningar i dagsläget

Solna ska ha en tydlig anhörigpolicy som är känd av anhöriga och av de som arbetar inom de olika verksamheterna men för dagsläget självklart har Solna svårare utmaningar under den pågående pandemin.

Läs Solnadirekt – 9 maj 2020

S kräver ansvar; majoritetspartierna måste lägga kortet på bordet

Att få höra uppgifter från anställda på Berga vård- och omsorgsboende om att de tvingas gå mellan Coronasjuka och friska patienter är förfärlig. Det här har inte skötts bra alls. Situationen på Berga har skapat oro både bland anhöriga och anställda. Ansvariga politiker vill inte ställa upp i tv-intervju.

Läs SVT-nyheter – 8 maj 2020

(S) kräver en extern utredning för situationen på äldreboendet Berga

För att ta reda på vad som dag för dag har hänt och orsakerna till att boendet har drabbats så pass hårt av pandemin vill vi att utredningen tillsätts så fort som möjligt och att bland annat personer med läkarkompetens ingår i den grupp som ska utreda.

Läs Mitt i Solna – 7 maj 2020

(S) föreslår hyresrabatter för Solnas småföretagare under pandemin

Många av de här företagen har inga anställda och när inte kunderna kommer har de inte pengar att ta ut lön, än mindre till hyran. Är man för snål på kort sikt, riskerar vi i stället att stå med tomma lokaler efter krisen.

Läs Mitt i Solna – 4 maj 2020

S och V ser ett behov av en anhörigpolicy i Solna

Ungefär var femte person i vuxen ålder ger regelbundet omsorg till närstående med anledning av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. För Solnas del motsvarar det cirka 13 000 personer. Många anhörigvårdare behöver stöd och hjälp i sin roll och kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda detta. Men så händer det inte i praktiken.

Läs Solnadirekt – 21 mar 2020

(S) kräver ansvar efter revisorernas kritik

Solnas skolpolitiker har inte fått tillräckligt med information och underlag för att kunna följa resultaten ute på skolorna och förskolorna. Det visar en färsk revisionsrapport som har gjorts på uppdrag av kommunen.

Läs Mitt i Solna – 9 mars 2020

(S) vill se mer ambition vad gäller kultur- och fritidspolitiken

Det blågröna styret har stängt två fritidsgårdar i smyg utan något politiskt beslut. Inga nya gårdar öppnas i deras ställe. Av landet 290 kommuner lägger Solna allra minst pengar på kultur per invånare. Samtidigt är flera av Solnas idrottsplatser i så dåligt skick att barn skäms över att spela där.

Läs Solnadirekt – 14 mars 2020

(S) vill satsa Solnas välfärdsmiljarder på förskolan och skolan

Solna får 28 miljoner kronor av regeringens välfärdsmiljarder. (S) vill ha tilläggsbudget och föreslår att pengarna bör användas på förskolor och skolor. (M) kallar förslaget för ett jippo.

Läs Mitt i Solna – 27 januari 2020

(S) vill se förändring i beslutet om fasta tider på förskolor 

Den Moderatledda koalitionen har fattat beslut om fasta tider på förskolor. (S) kräver en förändring i beslutet och vill att föräldrar ska få möjlighet att själva planera när det passar bäst att hämta och lämna sina barn på förskolan.

Läs Mitt i Solna – 14 januari 2020

(S) vill att Solna ska ta ett större ansvar för elever på resursskolor

Det finns en oro på både Svedenskolan och Ängkärrsskolan för verksamhetens utveckling om Solna kommun fortsätter att neka ansökningarna om tilläggspeng för elever med särskilt behov.

Läs Solnadirekt – 7 december 2019

(S): vill satsa halv miljard på sjukhus

Syftet med budgetförslaget är att stoppa de planerade uppsägningarna av 600 läkare och undersköterskor på Karolinska Universitetssjukhus. – Varslen är en direktkonsekvens av det moderata budgetförslaget säger Aida Hadzialic, oppositionsregionråd (S) till Aftonbladet.

Läs Solnadirekt – 23 november 2019

(S) Vill satsa på skolan

S räknar med att en skattehöjning på 16 öre skulle ge 40 miljoner extra. Pengarna ska gå till ökad personaltäthet och till att minska förskolegrupperna i Solna. Utöver en satsning på 35 miljoner kronor på förskolan är de största satsningarna i S skuggbudget 15 miljoner kronor på skolan och 3 miljoner på att utvidga och utveckla vuxenutbildningen i kommunen.

Läst Mitt i Solna – 31 oktober 2019

Budget 2020: Potthålsgaranti och billigare besöksparkering

Billigare besöksparkering när Solnaborna får gäster, dyrare arbetsplatsparkering – och en särskild potthålsgaranti. Det är några av punkterna i Socialdemokraternas förslag till trafiksatsningar i Solna under 2020.
läs SolnaDirekt – 24 oktober 2019

Rika kommuner skickar nyanlända till Norrland

Storstadskommuner som Solna, Sollentuna och Sigtuna skyller på bostadsbrist och skickar nyanlända till glesbygden. Men det är ett sätt att smita från sitt ansvar – och på sikt en förlust för Sverige, skriver tre S-politiker.
läs Svenska Dagbladet – 20 oktober 2019

Solna anklagas för att dumpa bidragsberoende i glesbygden

I Solna firar kommunen med tårta för att färre än någonsin får ekonomiskt bistånd. Samtidigt har kommunen hjälpt utsatta personer att flytta till glesbygdskommunen Kramfors i Ångermanland. Nu slår Kramfors larm om att det handlar om ”social dumpning”.
läs Mitt i Solna – 10 oktober 2019

Blågrön politik har lett till kaos

Nästan 85 procent av fritidsgårdspersonalen har lämnat sin anställning. Det är ett enormt misslyckande.
läs SolnaDirekt – 4 oktober 2019

Utbildade förskolelärare nobbar Solna

Bara var femte förskollärare inom den kommunala barnomsorgen har förskollärarexamen. De styrande i Solna prioriterar inte förskolan, anser facket.
läs SolnaDirekt – 25 september 2019

Förskolegrupperna i Solna växer – trots löften om mindre grupper

en styrande blågröna majoriteten har i partiprogram och i löften innan valet utlovat mindre grupper i förskolan. Men varken personal eller föräldrar ser att grupperna blivit mindre. Många avdelningar har däremot blivit större.
läs SolnaDirekt – 23 september 2019

Få anställda inom förskolan i Solna är legitimerade

Enligt statistik från Skolverket består endast 19 procent av den totala personalstyrkan på förskolorna i Solna kommun av legitimerade förskollärare
Det är hälften så lågt som rikssnittet.
läs Mitt i Solna – 2 september 2019

Politisk spricka i synen på trygghetsfrågorna

Moderaterna vill ha åtgärder när otrygghet redan finns medan vi vill jobba mycket mer förebyggande för att människor ska känna sig trygga.
läs Mitt i Solna – 28 augusti 2019

Stoppa förfallet av Överjärva gård

Förfallet av Överjärva gård kan inte få pågå längre.
läs SolnaDirekt – 2 augusti 2019

Solna växer – och vi behöver fler hyresrätter nu!

Hälften av bostäderna som byggs i Solna borde vara hyresrätter.
läs SolnaDirekt – 25 juli 2019

Vi vill riva panncentralen och bygga bostäder

Riv den gamla panncentralen och bygg bostäder på tomten. Så vill Socialdemokraterna i Solna skapa fler hyresrätter i Bergshamra.
läs SolnaDirekt – 9 juni 2019

S vill stoppa kontorsbygge i Frösundavik

Socialdemokraterna i Solna går emot planerna på att bygga kontor i nationalstadsparken. Istället vill partiet utvidga Hagaparken norrut.
läs SolnaDirekt – 16 april 2019

100 år av kvinnokamp

Den 21 mars fyller Solnas socialdemokratiska kvinnoklubb 100 år. Gunilla Åbergs Solna-historia är lika gammal, med kvinnorna i centrum.
läs Vi i Solna – 8 mars 2019

När ska M tillsätta ett kvinnligt kommunalråd?

Det är dags att (M) inser betydelsen av jämställdhet i politiken. Solnaborna förtjänar ett jämställt styre – oavsett vilket parti som sitter vid makten.
läs Vi i Solna – 8 mars 2019

20 år vid (m)akten – men inte ett kvinnligt kommunalråd

Moderaterna i Solna har inte tillsatt ett enda kvinnligt kommunalråd de senaste 20 åren – trots att partiet styrt Solna under denna tid och haft 20 kommunalrådsposter att tillsätta. Vad säger det om Moderaternas syn på jämställdhet?
läs Dagens samhälle – 8 mars 2019

S vill se en flexiblare lösning för nyanländas bostäder

Miljöpartiets förslag om att låta nyanlända bo längre än två år i modulerna i Huvudsta nekades. Nu väljer istället Socialdemokraterna att ta över förslaget och fortsätta kämpa för mer flexibilitet i hyreskontrakten.
läs Vi i Solna – 19 februari 2019

S: Vi vill låta nyanlända bo kvar – även efter 2 år

I Solna får nyanlända hjälp med bostad i två år, sen är det upp till dem själva att fixa boende. I en motion föreslår nu Socialdemokraterna mer flexibla regler.
läs Mitt i Solna – 9 februari 2019

Jerry Williams torg skjuts på framtiden

Socialdemokraterna vill hedra den framlidna rockikonen Jerry Williams med ett eget torg i Huvudsta. För nära inpå hans död enligt byggnadsnämnden – och bordlade nyligen förslaget.
läs Vi i Solna – 8 februari 2019

Ett svek att lägga ner Bergshamras högstadium

Nedstängningen av Bergshamraskolans högstadium väcker reaktioner. Två oppositionspartier tar strid i frågan och miljöpartisten Tobias Östberg väljer att avgå i protest mot beslutet.
läs Vi i Solna – 6 februari 2019

Oppositionen: Behåll Bergshamraskolans högstadie

Beskedet om att den blågröna majoriteten i kommunen vill lägga ner Bergshamraskolans högstadie rör upp känslor även hos oppositionspartierna i kommunen.
läs Mitt i Solna – 6 februari 2019

S-budget satsar på skolorna

Stora satsningar på skola och förskola finansierade genom en skattehöjning på 16 öre. Det är tyngdpunkten i Socialdemokraterna alternativa budget för Solna.
läs Vi i Solna – 20 november 2018

Solna behöver ta höjd för fler eldrivna bilar

Under 2017 ökade antalet elbilar med 10 per månad och 100 nya laddhybrider – enbart i Solna. Utvecklingen går nu snabbt och det är i grunden mycket bra för att minska beroendet av fossila bränslen. Det ger dessutom bättre luft i Solna om vi minskar kväveoxiden från diesel. Men det saknas laddplatser för elbilar.
läs Vi i Solna – 28 augusti 2018

S presenterar skolpaket

Tallbackaskolan ska renoveras och bli kvar . Det kräver Socialdemokraterna. På onsdagens presenterade partiet sitt skolpaket – och tog draghjälp av en gammal elev som blivit minister.
läs Vi i Solna – 28 augusti 2018

Därför nobbar vi SD-samarbete

Om Sverigedemokraterna blir vågmästare kommer vi söka så breda lösningar som är nödvändiga för att värna demokrati, välfärd och stabilitet.
läs Svenska Dagbladet – 28 augusti 2018

Slopa städdagarna under sommaren

Lösningarna för att underlätta sommar- parkering i Solna har uteblivit och nu föreslår de socialdemokratiska oppositionsråden Arne Öberg och Sara Kukka-Salam att det inte ska städas under juli och augusti.
läs Vi i Solna – 5 juli 2018

Bagartorps nya skola – enligt (S)

Så här ska Bagartorps nya skola se ut – om Socialdemokraterna får bestämma.
läs Vi i Solna – 5 augusti 2018

(S): Så ska äldre kunna bo kvar

S i Solna föreslår ett nytt konceptboende för äldre i Hagalund och Ulriksdal.
läs Vi i Solna – 23 juli 2018

Vi stänger bara dörren för SD

Arne Öberg (S) är öppen för ett mittenstyre efter valet.
läs Vi i Solna – 25 jul1 2018

Dags att inför en nollvision för fallolyckor bland äldre

Fallolyckor är ett stort problem bland äldre idag, att införa en nollvision mot dessa skulle spara både pengar och stort lidande.
läs Vi i Solna – 16 juni 2018

(S) lovar bostadsgaranti för Solnas unga

Vi lovar en bostadsgaranti för Solnas ungdomar mellan 18-25 år.
läs Mitt i Solna – 15 juni 2018

Vi vill anställa 40 nya lärare  i Solna

1 av 4 elever i Solna klarar inte grundskolan. Det vill Socialdemokraterna ändra på genom att anställa fler lärare i Solna skolor.
läs Mitt i Solna – 27 maj 2018

(S) lovar ny vårdcentral

Solna växer – då behövs det också fler vårdcentraler. Sedan vårdcentralen i Ulriksdal lades ner 2010 har ett stort upptagningsområde helt saknat en vårdcentral i närområdet. Det duger inte. Vi lovar en ny vårdcentral i norra Solna.
läs Mitt i Solna – 21 maj 2018

Lång väntan på skola i Tallbacka

Grattis alla små barn till en ny skola i Huvudsta. Ett inte lika stort grattis till de lite större barnen som får vänta i fem år på större upprustning. Fem år är mer än halva skoltiden.
läs Vi i Solna – 3 mars 2018

 

Många öppnade när ministern knackade på

Många Huvudstabor öppnade dörren när näringsminister Mikael Damberg (S) knackade på.
– Det är säkert fler Solnabor som får en påringning av mig i framtiden, säger näringsministern.
läs Mitt i Solna – 26 februari 2018

 

S vill renovera Överjärva gård vid valvinst

Socialdemokraterna i Solna vill renovera Överjärva gård för nio miljoner kronor om de vinner valet.
– Överjärva gård är en del av Solnas identitet, säger oppositionsrådet Arne Öberg (S).
läs Mitt i Solna – 15 februari 2018

 

Såhär ser S vision för Hagalund ut

Idag lanserar Socialdemokraterna i Solna ett löfte om att rusta upp och sätta färg på Hagalund, vid valvinst 2018.
– Det ska bli hyresrätter som unga har råd att bo i, säger Sara Kukka-Salam (S). I löftet ingår en ny skola, med idrottshall och fritidsgård, att återuppbygga husen i Gamla Hagalund med hyresrätter som unga har råd att bo i, att renovera centrum, att bygga en ny fotbollsplan och öppna en restaurang i vattentornet.
läs Mitt i Solna – 1 februari 2018

 

Såhär ser S vision för Hagalund ut

Idag lanserar Socialdemokraterna i Solna ett löfte om att rusta upp och sätta färg på Hagalund, vid valvinst 2018.
– Det ska bli hyresrätter som unga har råd att bo i, säger Sara Kukka-Salam (S). I löftet ingår en ny skola, med idrottshall och fritidsgård, att återuppbygga husen i Gamla Hagalund med hyresrätter som unga har råd att bo i, att renovera centrum, att bygga en ny fotbollsplan och öppna en restaurang i vattentornet.
läs Mitt i Solna – 1 februari 2018

 

S vill bygga upp rivna kvarter

En ny skola, fritidsgård, fotbollsplan, restaurang i vattentornet – och ett återskapande av kvarteren kring Olle Olsson-huset. Så ser Socialdemokraternas vision för Hagalund ut.
läs Vi i Solna – 1 februari 2018

 

Solnas elever återigen inkastade i skolcirkus

Återigen är Solnas elever och föräldrar inkastade i en skolcirkus skapad av Moderaternas allt mer uppenbara ointresse för Solnas skolor. Bara två veckor före jul fick föräldrarna veta att deras 11-åringar som går i årskurs fem på Granbackaskolan inte ska få börja årskurs sex i samma skola hösten 2018. Klasserna ska plötsligt splittras och föräldrarna måste söka nya skolplatser åt sina 11-åringar. Det här är helt enkelt inte okej.
läs Vi i Solna – 26 januari 2018

 

Julpy(s)sel i Pampasparken

På lördagen var det S-märkt julpyssel i Pampasparken. Socialdemokraterna i Solna hade bjudit in till en eftermiddag med pyssel, ljusstöpning och fiskdamm. Ett 30-tal barn och föräldrar klistrade, klippte och drack kaffe och saft med pepparkakor. Oppositionsrådet Arne Öberg övervakade själv så att ljusstöpningen gick rätt till.
läs Vi i Solna – 16 december 2017

 

Höj ambitionsnivån för Solnas förskolor

På Backens förskola i Solna har en grupp förskoleföräldrar själva tagit initiativ till att rusta upp sin förskola. Så ska det inte behöva vara. Att Solnas förskolor och skolor upprätthåller en god standard är ett absolut minimum. Vi vill mycket mer än så, skriver Sara Kukka-Salam och Arne Öberg (S).
läs Vi i Solna – 14 december 2017

 

Brist på hyresrätter bakom EU-nej till EMA-flytt

Att den prestigefyllda läkemedelsmyndigheten EMA valde bort Solna som ny värdstad handlade till största delen om en sak: Stockholmsregionens brist på hyresrätter. Trots detta fortsätter Moderaterna sitt motstånd mot upplåtelseformen, skriver två oppositionsråd (S) i Solna.
läs Dagens Arena – 6 december 2017

 

Sara och Arne flyttade till Bagartorp

I veckan tog de socialdemokratiska oppositionsråden Sara Kukka-Salam och Arne Öberg sitt och pack och flyttade ut till Bagartorp under dagarna. ”Invånarna ska få träffa sina politiker”, säger de båda S-oppositionsråden.
läs Mitt i Solna – 25 november 2017

 

S: Riktad skattehöjning bekostar skolsatsning

Socialdemokraterna fokuserar på Solnas skolor i sin nya budget och satsar på fler lärare och mindre barngrupper i förskolan. Satsningarna ska betalas med en skattehöjning på 16 öre.
läs Vi i Solna – 14 november 2017

 

S satsar på fler lärare och pedagoger

En av fyra elever i Solna klarar inte grundskolan. Därför vill S rikta mer resurser åt skolornas håll. ”Vi är en av de kommuner som har de mest välutbildade invånarna, Solna ska ligga i topp i hela Sverige”, säger oppositionsrådet Arne Öberg (S).
läs Mitt i Solna – 14 november 2017

 

Låt barnen gå kvar på förskolan!

Alla barn får inte gå i förskola eller på fritidshem. I vissa kommuner stöts varje år några barn bort från gemenskapen med sina kamrater på grund av att deras föräldrar inte har betalat avgiften. Solna är tyvärr en sådan kommun. läs Vi i Solna – 11 november 2017

 

Hellre ett bad vid Junfrudansen

I Vi i Solna nr 39 kan man läsa att det nu står klart att Solnas kommunala strandbad hamnar vid Huvudsta strand. Vad som inte nämns är att detta ursprungligen är ett förslag från oss Socialdemokrater från 2004. läs Vi i Solna – 11 oktober 2017

 

Samsyn kring vårdval för äldre saknas

Mycket är fortfarande oklart kring vad landstingsmoderaterna menar med Vårdval seniorvård, men det som framkommit oroar. Att införa ett nytt komplext system för Stockholms äldre med mindre än ett år kvar till val är olämpligt då blocköverskridande samsyn saknas.
läs Dagens Samhälle – 4 oktober 2017

 

S vill ha rehab vid vårdcentralen

Vårdcentralen i Bollen i Råsunda bör kompletteras med rehabilitering när kvarteret byggs ut. Att antalet äldre blir fler vet vi och vår utmaning som samhälle är att tänka långsiktigt och redan nu bygga en bra infrastruktur för vård i vår stad.
läs Vi i Solna – 1 oktober 2017

 

Vi vill ha mer insyn i Solnas byggande

Moderaterna gör upp om Solnas framtid med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar – det är varken effektivt eller demokratiskt.  Vi vill istället se mer samarbete över partigränserna när det gäller utvecklingen av framtidens Solna, ett samarbete som skulle gynna samtliga.
läs Vi i Solna – 28 september 2017

 

Vårdval löser inte äldrevårdens problem

Den nya modell för vårdval för äldre som alliansen vill införa i Stockholm kommer att försämra vården och öka kostnaderna. Socialdemokraterna föreslår i stället ökad samverkan mellan vårdgivarna.
läs Dagens Samhälle – 27 september 2017

 

Här vill (S) bygga fyra nya skolor

Hanneberg, Huvudsta, Hagalund och Bagartorp – där bör det byggas varsin skola, föreslår Socialdemokraterna. Varje stadsdel ska ha en skola, den skapar liv i området och blir en trygg punkt. I de stadsdelar vi pekar ut ökar även befolkningen. Vi blir upprörda när vi ser hur eftersatta Hagalund och Bagartorp är.
läs Mitt i Solna – 8 september 2017

 

Rädda Överjärva gård – det är mer än midsommar

Vår vision är att Överjärva gård ska vara en plats där solnabor även i framtiden ska kunna lära sig om natur, historia och uppleva kultur. Istället låter Moderaterna gården långsamt förfalla. Det är ett enormt slöseri med en viktig kulturhistorisk plats.
läs Vi i Solna – 6 juli 2017

 

Solna får plats 50 av 54 – det är uselt!

Solna får rejält underkänt när Sveriges Kommuners och Landsting undersöker företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det är en tydlig signal om att kommunen måste ta frågan om förbättrad kommunal service på allvar.
läs Vi i Solna – 28 juni 2017

Nej M, utjämningen hämmar inte tillväxten

Det saknas belägg för moderaters påstående att utjämningssystemet är tillväxthämmande. Det visar en utredning som Alliansregeringen själva tillsatte. Istället gör skatteutjämningssystemet det möjligt för människor från andra delar av Sverige att få tillgång till utbildning och vård.
läs Dagens Samhälle – 14 juni 2017

S kräver fler toaletter utomhus

Under sommaren fylls Solnas grönområden av barnfamiljer och äldre – men bristen på toaletter kan ibland vara akut. Vi kräver att kommunen placerar ut portabla toaletter.
läs Vi i Solna – 16 juni 2017

S lovar 5 nya fotbollsplaner i Solna

I ett kontrakt som lämnats över till AIK, Vasalunds IF, Råsunda IS och Stockholms Fotbollförbund förbinder vi oss att anlägga fem nya fotbollsplaner i Solna under nästa mandatperiod om vi vinner valet 2018.
läs Vi i Solna – 1 juni 2017

Fler lärare ger studiero

Alla barn ska klara grundskolan, men de har olika behov för att nå dit. Ordning och reda i klassrummet är dock en förutsättning för inlärning för de flesta barn. För detta krävs ökad lärartäthet på Solnas skolor och fler pedagoger på Solnas förskolor.
läs Vi i Solna – 13 maj 2017

Bygg ett Solna som håller ihop

Samtidigt som lägenhetspriserna skjutit i höjden, har Moderaterna under flera år eftersatt nybyggnationen av hyresrätter i Solna och kötiden för att få en hyreslägenhet i Solna är 11 år.
Det är dags att Solnas politiker börjar ta ansvar för stadsutvecklingen i kommunen och bygger ett Solna för alla.
läs Vi i Solna – 12 april 2017

Därför bråkar vi om hyresrätter

I Solna har det inte byggts en enda hyresrätt de senaste tre åren. Det begränsar valfriheten och stänger stora grupper ute från att bosätta sig i Solna. Vårt krav är enkelt, vi vill att det ska byggas fler hyresrätter än bostadsrätter i Solna under kommande år.
läs Vi i Solna – 5 april 2017

Moderaterna bygger ett Solna för rika

Milslånga bostadsköer och skyhöga bostadspriser skapar ett Solna dit endast höginkomsttagare har råd att flytta. Det är dags att Solnas politiker börjar ta ansvar för den sociala hållbarheten i Solna och hela Stockholmsregionen och börjar bygga hyresrätter.
läs Dagens Arena – 27 mars 2017

S vill bygga höghus på Motorborgen

Socialdemokraterna i Solna lovar 500 nya hyresrätter per år om man tar över i stadshuset efter valet. Löftet att bygga sju våningar på Motorborgen är en del i det paketet.
läs Vi i Solna – 22 mars 2017

Sjukvården i Stockholm är i fritt fall

Under sina tio år vid makten har det moderatledda landstingsstyret ständigt låtit sin privatiseringsagenda gå före nödvändiga satsningar på personal och vårdcentraler. Resultatet är en vårdkris som just nu tycks bli värre för varje vecka. Nu måste vårdens pengar gå till vården.
läs Svenska Dagbladet – 18 mars 2017

Bygg nya arenor så flickor kan idrotta

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som ska vara öppen för alla. Men arbetet med att skapa jämställdhet inom idrottsrörelsen går för långsamt. Här kan kommunpolitiker spela en viktig roll. Genom politiska beslut kan vi stötta och påskynda jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen.
läs Aftonbladet – 8 mars 2017

Här vill S skapa ett sportcenter

Föreningarna i Solna har stor brist på hallar och flera tvingas tacka nej till barn på grund av att det saknas träningsytor. Vi vill att Vasalundshallen görs om till en hall för inomhusidrott och att ett lokalt sportcenter skapas i Råsunda.
läs Vi i Solna – 23 februari 2017

Bygg 500 hyresrätter per år i Solna

Sedan 1990 har andelen hyresrätter gått från 80 procent till runt 40 procent. Idag är enbart 9 % av de bostäder som byggs i Solna hyresrätter. Detta är varken bra för tillväxten eller mångfalden. Ett Solna som tar ansvar för en hållbar tillväxtregion bör bygga minst 50 procent hyresrätter för att säkra tillväxt och bostäder för framtiden.
läs Vi i Solna – 22 februari 2017

Friends Arena – vilka är vinnarna?

Då Solna stad väljer att lämna Arenabolaget kan vi konstatera att de stora förlorarna på arena-affären är Solnas skattebetalare. Vinnarna är istället byggbolagen och framför allt Peab och Fabege.
läs Vi i Solna – 20 december 2016

Solna lämnar ägandet i Friends Arena

Solna stad drar sig ur ägandet i Friends arena. Genom att betala 120 miljoner kronor för framtida förluster köper man sig fri från sitt borgensåtagande på 297,3 miljoner. Vi välkomnar att Solna stad inte längre ska äga arenan men beklagar samtidigt det enorma slöseri med skattebetalares pengar som arena-affären inneburit.
läs Expressen Digital – 20 december 2016

Gamla byggnader utan skydd

De sista byggnaderna från gamla Huvudsta står idag helt utan skydd. Vi kräver att den kvarvarande bebyggelsen i gamla Huvudsta ska skyddas i detaljplaner.
läs Vi i Solna – 17 december 2016

Notan för Friends: 660 miljoner

Solna stad drar sig ur Friends Arena. Nu presenterar vi en rapport om hur mycket Sveriges nationalarena har kostat Solnaborna och vad skattebetalarna kan vänta sig i framtiden.
läs Vi i Solna – 15 december 2016

700 miljoner förslösade skattekronor

Efter 10 år och 700 miljoner inpumpade skattekronor lämnar Solna stad sitt ägande i Friends arena och säljer sina andelar för 4 kronor till Fabege. Vi kräver korten på bordet och större insyn i försäljningen.
läs Mitt i Solna – 25 november 2016

S i Solna satsar på skolan – vill ha tidiga insatser

Vi storsatsar på skolan 2017 och ger i sin skuggbudget minst 20 miljoner kronor mer än Alliansen. I satsningen ingår mindre barngrupper, mer personal, bättre skolmiljöer och bemannade skolbibliotek.
läs Vi i Solna – 11 november 2016

Nya simhallen blir för liten

Socialdemokraterna välkomnar bygget av en ny simhall i Solna men den planerade simhallen kommer bli alldeles för liten för ett Solna som växer. En 50-meters bana behövs för att Solna ska kunna leva upp till sin identitet som idrottsstad.
läs Mitt i Solna – 7 november 2016

Alla barn kan få ett A

Ingen bör vara nöjd över att 1 av 5 barn i Solna inte klarar skolan. I Solna ska varje elev lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. För att detta ska ske krävs politiker som ser till individer och inte nöjer sig med ett genomsnitt. Allt annat är orätt mot barnen.
läs Vi i Solna – 31 oktober 2016

Vi vill ge Solna en kulturinjektion

Vi vill skapa ett kulturkvarter i centrala Solna med konsthall och klimatsmart boende. Förslaget ska ses som en del i en större vision för hur Solna kan förändras i en mer hållbar riktning, både socialt och ekologiskt.
läs Stockholms Fria – 2 september 2016

Så vill S se Slaktarbacken i framtiden

Slaktarbacken i Solna har i dag ett tvivelaktigt rykte. Nu presenterar vi en vision för Slaktarbacken som bland annat innebär en konst-och konserthall och ett helt nytt bostadsområde.
läs Vi i Solna – 27 augusti 2016

180 cyklister skadade på ett år

Under 2015 skadades enligt Trafikverket 180 cyklister i Solna och Sundbyberg. Värst drabbade är delar av Solnavägen och cykelpassagen mellan de två kommunerna. Socialdemokraterna i Solna och Sundbyberg vill att kommunerna samordnar sina insatser för att rusta upp cykelstråken.
läs Vi i Solna – 15 augusti 2016

facebook Twitter Email