S i media

 

Låt barnen gå kvar på förskolan!

Alla barn får inte gå i förskola eller på fritidshem. I vissa kommuner stöts varje år några barn bort från gemenskapen med sina kamrater på grund av att deras föräldrar inte har betalat avgiften. Solna är tyvärr en sådan kommun. läs Vi i Solna – 11 november 2017

 

Hellre ett bad vid Junfrudansen

I Vi i Solna nr 39 kan man läsa att det nu står klart att Solnas kommunala strandbad hamnar vid Huvudsta strand. Vad som inte nämns är att detta ursprungligen är ett förslag från oss Socialdemokrater från 2004. läs Vi i Solna – 11 oktober 2017

 

Samsyn kring vårdval för äldre saknas

Mycket är fortfarande oklart kring vad landstingsmoderaterna menar med Vårdval seniorvård, men det som framkommit oroar. Att införa ett nytt komplext system för Stockholms äldre med mindre än ett år kvar till val är olämpligt då blocköverskridande samsyn saknas.
läs Dagens Samhälle – 4 oktober 2017

 

S vill ha rehab vid vårdcentralen

Vårdcentralen i Bollen i Råsunda bör kompletteras med rehabilitering när kvarteret byggs ut. Att antalet äldre blir fler vet vi och vår utmaning som samhälle är att tänka långsiktigt och redan nu bygga en bra infrastruktur för vård i vår stad.
läs Vi i Solna – 1 oktober 2017

 

Vi vill ha mer insyn i Solnas byggande

Moderaterna gör upp om Solnas framtid med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar – det är varken effektivt eller demokratiskt.  Vi vill istället se mer samarbete över partigränserna när det gäller utvecklingen av framtidens Solna, ett samarbete som skulle gynna samtliga.
läs Vi i Solna – 28 september 2017

 

Vårdval löser inte äldrevårdens problem

Den nya modell för vårdval för äldre som alliansen vill införa i Stockholm kommer att försämra vården och öka kostnaderna. Socialdemokraterna föreslår i stället ökad samverkan mellan vårdgivarna.
läs Dagens Samhälle – 27 september 2017

 

Här vill (S) bygga fyra nya skolor

Hanneberg, Huvudsta, Hagalund och Bagartorp – där bör det byggas varsin skola, föreslår Socialdemokraterna. Varje stadsdel ska ha en skola, den skapar liv i området och blir en trygg punkt. I de stadsdelar vi pekar ut ökar även befolkningen. Vi blir upprörda när vi ser hur eftersatta Hagalund och Bagartorp är.
läs Mitt i Solna – 8 september 2017

 

Rädda Överjärva gård – det är mer än midsommar

Vår vision är att Överjärva gård ska vara en plats där solnabor även i framtiden ska kunna lära sig om natur, historia och uppleva kultur. Istället låter Moderaterna gården långsamt förfalla. Det är ett enormt slöseri med en viktig kulturhistorisk plats.
läs Vi i Solna – 6 juli 2017

 

Solna får plats 50 av 54 – det är uselt!

Solna får rejält underkänt när Sveriges Kommuners och Landsting undersöker företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det är en tydlig signal om att kommunen måste ta frågan om förbättrad kommunal service på allvar.
läs Vi i Solna – 28 juni 2017

Nej M, utjämningen hämmar inte tillväxten

Det saknas belägg för moderaters påstående att utjämningssystemet är tillväxthämmande. Det visar en utredning som Alliansregeringen själva tillsatte. Istället gör skatteutjämningssystemet det möjligt för människor från andra delar av Sverige att få tillgång till utbildning och vård.
läs Dagens Samhälle – 14 juni 2017

S kräver fler toaletter utomhus

Under sommaren fylls Solnas grönområden av barnfamiljer och äldre – men bristen på toaletter kan ibland vara akut. Vi kräver att kommunen placerar ut portabla toaletter.
läs Vi i Solna – 16 juni 2017

S lovar 5 nya fotbollsplaner i Solna

I ett kontrakt som lämnats över till AIK, Vasalunds IF, Råsunda IS och Stockholms Fotbollförbund förbinder vi oss att anlägga fem nya fotbollsplaner i Solna under nästa mandatperiod om vi vinner valet 2018.
läs Vi i Solna – 1 juni 2017

Fler lärare ger studiero

Alla barn ska klara grundskolan, men de har olika behov för att nå dit. Ordning och reda i klassrummet är dock en förutsättning för inlärning för de flesta barn. För detta krävs ökad lärartäthet på Solnas skolor och fler pedagoger på Solnas förskolor.
läs Vi i Solna – 13 maj 2017

Bygg ett Solna som håller ihop

Samtidigt som lägenhetspriserna skjutit i höjden, har Moderaterna under flera år eftersatt nybyggnationen av hyresrätter i Solna och kötiden för att få en hyreslägenhet i Solna är 11 år.
Det är dags att Solnas politiker börjar ta ansvar för stadsutvecklingen i kommunen och bygger ett Solna för alla.
läs Vi i Solna – 12 april 2017

Därför bråkar vi om hyresrätter

I Solna har det inte byggts en enda hyresrätt de senaste tre åren. Det begränsar valfriheten och stänger stora grupper ute från att bosätta sig i Solna. Vårt krav är enkelt, vi vill att det ska byggas fler hyresrätter än bostadsrätter i Solna under kommande år.
läs Vi i Solna – 5 april 2017

Moderaterna bygger ett Solna för rika

Milslånga bostadsköer och skyhöga bostadspriser skapar ett Solna dit endast höginkomsttagare har råd att flytta. Det är dags att Solnas politiker börjar ta ansvar för den sociala hållbarheten i Solna och hela Stockholmsregionen och börjar bygga hyresrätter.
läs Dagens Arena – 27 mars 2017

S vill bygga höghus på Motorborgen

Socialdemokraterna i Solna lovar 500 nya hyresrätter per år om man tar över i stadshuset efter valet. Löftet att bygga sju våningar på Motorborgen är en del i det paketet.
läs Vi i Solna – 22 mars 2017

Sjukvården i Stockholm är i fritt fall

Under sina tio år vid makten har det moderatledda landstingsstyret ständigt låtit sin privatiseringsagenda gå före nödvändiga satsningar på personal och vårdcentraler. Resultatet är en vårdkris som just nu tycks bli värre för varje vecka. Nu måste vårdens pengar gå till vården.
läs Svenska Dagbladet – 18 mars 2017

Bygg nya arenor så flickor kan idrotta

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som ska vara öppen för alla. Men arbetet med att skapa jämställdhet inom idrottsrörelsen går för långsamt. Här kan kommunpolitiker spela en viktig roll. Genom politiska beslut kan vi stötta och påskynda jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen.
läs Aftonbladet – 8 mars 2017

Här vill S skapa ett sportcenter

Föreningarna i Solna har stor brist på hallar och flera tvingas tacka nej till barn på grund av att det saknas träningsytor. Vi vill att Vasalundshallen görs om till en hall för inomhusidrott och att ett lokalt sportcenter skapas i Råsunda.
läs Vi i Solna – 23 februari 2017

Bygg 500 hyresrätter per år i Solna

Sedan 1990 har andelen hyresrätter gått från 80 procent till runt 40 procent. Idag är enbart 9 % av de bostäder som byggs i Solna hyresrätter. Detta är varken bra för tillväxten eller mångfalden. Ett Solna som tar ansvar för en hållbar tillväxtregion bör bygga minst 50 procent hyresrätter för att säkra tillväxt och bostäder för framtiden.
läs Vi i Solna – 22 februari 2017

Friends Arena – vilka är vinnarna?

Då Solna stad väljer att lämna Arenabolaget kan vi konstatera att de stora förlorarna på arena-affären är Solnas skattebetalare. Vinnarna är istället byggbolagen och framför allt Peab och Fabege.
läs Vi i Solna – 20 december 2016

Solna lämnar ägandet i Friends Arena

Solna stad drar sig ur ägandet i Friends arena. Genom att betala 120 miljoner kronor för framtida förluster köper man sig fri från sitt borgensåtagande på 297,3 miljoner. Vi välkomnar att Solna stad inte längre ska äga arenan men beklagar samtidigt det enorma slöseri med skattebetalares pengar som arena-affären inneburit.
läs Expressen Digital – 20 december 2016

Gamla byggnader utan skydd

De sista byggnaderna från gamla Huvudsta står idag helt utan skydd. Vi kräver att den kvarvarande bebyggelsen i gamla Huvudsta ska skyddas i detaljplaner.
läs Vi i Solna – 17 december 2016

Notan för Friends: 660 miljoner

Solna stad drar sig ur Friends Arena. Nu presenterar vi en rapport om hur mycket Sveriges nationalarena har kostat Solnaborna och vad skattebetalarna kan vänta sig i framtiden.
läs Vi i Solna – 15 december 2016

700 miljoner förslösade skattekronor

Efter 10 år och 700 miljoner inpumpade skattekronor lämnar Solna stad sitt ägande i Friends arena och säljer sina andelar för 4 kronor till Fabege. Vi kräver korten på bordet och större insyn i försäljningen.
läs Mitt i Solna – 25 november 2016

S i Solna satsar på skolan – vill ha tidiga insatser

Vi storsatsar på skolan 2017 och ger i sin skuggbudget minst 20 miljoner kronor mer än Alliansen. I satsningen ingår mindre barngrupper, mer personal, bättre skolmiljöer och bemannade skolbibliotek.
läs Vi i Solna – 11 november 2016

Nya simhallen blir för liten

Socialdemokraterna välkomnar bygget av en ny simhall i Solna men den planerade simhallen kommer bli alldeles för liten för ett Solna som växer. En 50-meters bana behövs för att Solna ska kunna leva upp till sin identitet som idrottsstad.
läs Mitt i Solna – 7 november 2016

Alla barn kan få ett A

Ingen bör vara nöjd över att 1 av 5 barn i Solna inte klarar skolan. I Solna ska varje elev lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. För att detta ska ske krävs politiker som ser till individer och inte nöjer sig med ett genomsnitt. Allt annat är orätt mot barnen.
läs Vi i Solna – 31 oktober 2016

Vi vill ge Solna en kulturinjektion

Vi vill skapa ett kulturkvarter i centrala Solna med konsthall och klimatsmart boende. Förslaget ska ses som en del i en större vision för hur Solna kan förändras i en mer hållbar riktning, både socialt och ekologiskt.
läs Stockholms Fria – 2 september 2016

Så vill S se Slaktarbacken i framtiden

Slaktarbacken i Solna har i dag ett tvivelaktigt rykte. Nu presenterar vi en vision för Slaktarbacken som bland annat innebär en konst-och konserthall och ett helt nytt bostadsområde.
läs Vi i Solna – 27 augusti 2016

180 cyklister skadade på ett år

Under 2015 skadades enligt Trafikverket 180 cyklister i Solna och Sundbyberg. Värst drabbade är delar av Solnavägen och cykelpassagen mellan de två kommunerna. Socialdemokraterna i Solna och Sundbyberg vill att kommunerna samordnar sina insatser för att rusta upp cykelstråken.
läs Vi i Solna – 15 augusti 2016

facebook Twitter Email