Gör alla parkeringar till boendeparkeringar!

Det råder brist på parkeringsplatser för solnabor (med boendeparkeringstillstånd) under kvällstid. Samtidigt finns det stora parkeringsytor som dygnet runt reserverats för uthyrda platser och besöksparkering med avgift dygnet runt. När solnabor förgäves kör runt för att hitta en plats att ställa bilen, så står dessa parkeringsplatser ofta tomma under kvällstid. Det anser vi Socialdemokrater är slöseri med parkeringsyta. Ett konkret exempel är besöksparkeringen vid Västra skogens tunnelbana. Den står tom på nätterna samtidigt som boende inte hittar parkeringsplats.

Som ett första steg till en smartare parkeringspolitik föreslår vi därför att alla besöksparkeringar även blir upplåtna för boendeparkering. Vi föreslår också att Solna samtidigt inför ett företagsparkeringstillstånd som innebär att företag får köpa ett parkeringsmärke (likt boendeparkeringsmärket) som möjliggör för dem att ställa sina bilar på kommunens boendeparkeringar kl 8-18, den tiden då många solnabor befinner sig på jobbet på annan ort. Besökare utan boendeparkeringstillstånd och företagsparkeringstillstånd betalar ordinarie besöksparkeringsavgift.

Genom smartare parkeringspolitik kan fler solnabor hitta parkeringsplats. En effektiv användning av markyta gör det möjligt att på lång sikt frigöra fler markytor som kan bebyggas eller omvandlas till lek- eller grönyta.

Vi vill:

  • Tillåta boendeparkering även på kommunens besöksparkeringar.
  • Införa företagsparkeringstillstånd som möjliggör för företag att använda kommunens

    boendeparkeringsplatser kl 8-18 på vardagar.

 

facebook Twitter Email