Vi vill bevara Överjärva gård!

I snart 20 år har Överjärva gård fått stå och förfalla. Det är 20 år med ointresse från stadens sida som resulterat i att Överjärvas värden gått till spillo. Utvecklingsplan som nu tagits fram för Överjärva gård kan vi tyvärr inte ställa oss bakom.  alldeles för tunn och tar inte något som helst ansvar för gården. Dokumentet har kostat över en halv miljon kronor och uppdraget har varken diskuterats eller beslutats här i kommunstyrelsen. Vi vill se att Överjärva gård rustas upp och att vi återskapar gårdskänslan som gör Överjärva gård till en spännande kulturmiljö med plats för kunskapsinhämtning och hållbarhetstänk.

Vi anser det viktigt att staden tar ansvar både som fastighetsägare och för att hålla ihop verksamheterna så att det blir en bra helhet. Att enbart förlita sig på en entreprenör för upprustning och bevarande av Överjärva gård tror vi inte är rätt väg att gå. Det är klassisk moderat politik inför val är att anlita en dyr konsult för att ta fram en mycket tunn vision som bygger på att någon annan vill investera och ta hand om verksamheten.

Vi vill istället  återskapa en gårdskänsla som fanns när Överjärva var en gård med verksamhet. När man kommer upp till Överjärva gård ska man uppleva både natur och en spännande kulturmiljö, eller om man så vill kombinera kunskapsinhämtning med rekreation med natur, kretsloppstänkande och hållbarhet. Detta är ledorden för vår vision för Överjärva.

Solna stad ska vara både markägare och fastighetsägare på Överjärva gård. Solna ska vara en aktiv fastighetsägare som löpande tar ansvar för gården och är med och utvecklar verksamheterna. Vi vill ha en aktiv styrelse som har mandat att fatta beslut.

Bevara kulturskolan

Naturskolan är den verksamhet som under lång tid varit en av de bärande verksamheterna på Överjärva. Skolelever från Solna har under lång tid fått lära sig samspel med naturen och fått en relation till Överjärva och miljön. Kulturlandskaparnas djurhållning är central för att återge en känsla av en gammal jordbruksmiljö. Det finns även verksamheter som byggnadsvård, antikhandel samt kompostcenter uppe på gården samt att det finns en mycket fin statarlänga. Även uterummet med en mix av trädgård och konst skapar liv i dagens Överjärva.

Rusta upp landugården

För Överjärva gårds fortlevnad är det första steget att ta hand om de hus som redan står där och för oss är ladugården en central del av jordbruksmiljön. Många år med ett plasttak har troligen förstört ladugården. Vi vill trots detta testa alla medel för att se hur vi bäst kan återskapa ladugården exteriört så att gårdens agrara miljö förblir intakt.

Insidan av ladugården tror vi kan omvandlas till både fest- och möteslokal samt ha plats för utställningar. Här ser vi gärna såväl föreningsdrift eller en entreprenör som på uppdrag av staden i samverkan med gårdens andra verksamheter löpande tillför nya kvaliteter på gården.

Gula villan

Inred såväl gula villan som vinterträdgården och försök återskapa en levande gårdsmiljö även på denna del av Överjärva. I dessa hus ska man t.ex. kunna gifta sig ha barnkalas eller fest. Ge Statarlängan en mer central roll i Överjärva. Det är en kulturhistorisk viktig byggnad som påminner om hur tjänstefolk levade och innehåller en viktig del av Solnas historia.

Vi skulle gärna se en mindre scen eller dansbana som skulle kunna fungera för mindre fester, men även för gårdsfester för Solnaborna i stort.  Vi skulle gärna se något som liknar Tom Titts Experiment, men med naturtema där lek och naturlära blir bärande inslag.

På bild: Oppositionsråd (S) Solna – Arne Öberg & Sara Kukka-Salam tillsammans med Ulla Alm som sköter om Överjärva gårds får.

facebook Twitter Email