Levande städer kräver jämlikhet

Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) skrev i Vi i Solna 5/8 en insändare där han redogjorde för varför det är bra att det byggs fler bostäder i Solna. Att det behövs fler bostäder i Solna är alla partier i Solna, med undantag för Sverigedemokraterna, överens om. Men där slutar likheterna mellan Socialdemokratisk och Moderat stadsbyggnadspolitik.

För oss Socialdemokrater är bostadspolitiken mer än antalet bostäder. Bostadspolitiken ska bidra till att skapa jämlika samhällen där människor med inkomst, ålder och bakgrund kan mötas i vardagen. Vi är därför kritiska till att Moderaterna bara bygger dyra bostadsrätter i Solnas nya stadsdelar. De senaste 10 åren har över 93 % av alla bostäder som byggts i Solna varit dyra bostadsrätter.

Det blev inga hyresrätter i varken Arenastaden eller i Järvastaden. Inte heller vill Moderaterna att det byggs hyresrätter i framväxande Hagastaden kring gula linjens T-bana. Eftersom bostadsrättspriserna i Solna skjutit i höjden innebär det att endast höginkomsttagare har råd att flytta till Solnas nya stadsdelar. Unga utan rika föräldrar eller 300 000 kronor på sparkontot får inte plats i Moderaternas Solna.

I Moderaterna analys av hur man bygger levande städer glömmer de inte bara bort jämlikhetsperspektivet, de glömmer även att Solna inte är en isolerad ö. Solna är en del av Sveriges huvudstad Stockholm och har ett ansvar för att bedriva en politik som minskar segregationen i hela Stockholmsregionen. Då kan Moderaterna i Solna inte fortsätta hänvisa ungdomar eller andra personer med låga inkomster till Stockholms ytterförorter. Det förstärker den ekonomiska segregationen som redan råder i Stockholm, snarare än att bryta den.

Vi Socialdemokrater anser att alla människor har rätt till ett bra boende och ser den akuta bostadsbristen och den utbredda segregationen i Stockholmsregionen som ett politiskt misslyckande. I kontrast till utvecklingen i Solna, är vårt mål att Solna ska vara en stad för alla. Inte bara rika. Om vi vinner valet i Solna lovar vi därför inte bara att bygga bostäder – vi lovar att minst 500 av de 800 bostäder som varje år byggs i Solna ska vara hyresrätter. Då får vi ett Solna som håller ihop.

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S) i Solna
Martin Eliasson (S) Gruppledare i Byggnadsnämnden

facebook Twitter Email