Stoppa nedläggningen av Bergshamraskolan!

bergshamraskolan2

I måndags (9/1) nåddes vi Socialdemokrater av beskedet att Moderaterna i Solna vill lägga ner Bergshamraskolan hösten 2018. Istället vill de hyra ut skollokalerna till friskolan Raoul Wallenbergskolan (RWS). Beslutet fattas på Kommunstyrelsens sammanträde den 16e januari.  

Vi förstår den oro och frustration som många nu känner angående Bergshamraskolans framtid. Många har efterfrågat vad de olika politiska partierna vill med skolan. Här förklarar vi varför vi Socialdemokrater kommer att rösta emot beslutet att lägga ner Bergshamraskolan.

Bergshamraskolan behöver lugn och ro för att fortsätta utvecklas

Bergshamraskolan har länge haft svårigheter att locka elever till skolan och har kämpat med ett ekonomiskt underskott i flera år. Efter en lång tid av turbulens på skolan, med elevflykt och lärarbyten, utvecklas äntligen Bergshamraskolan i rätt riktning. Den nya skolledningen, med Curt Ohlsson i spetsen, ska ha en stor eloge för detta. Även den IT-satsning som gjorts till följd av att Socialdemokraternas budget gick igenom i Solna år 2015 har uppskattats av lärare och elever. Men ännu är skolan inte i mål. För att skolan ska kunna bli en av norra Stockholms bästa grundskolor behöver skolans ledning få lugn och ro att arbeta långsiktigt med utvecklingsfrågor. Ökade ekonomiska resurser förbättrar ytterligare skolans förutsättningar att kunna tillgodose varje elevs behov. Med rätt stöd kan alla barn klara grundskolan.

Politiker måste vara långsiktiga och lyssna på elever, lärare och föräldrar

Det är kommunens huvudansvar att säkerställa välfärd och skola av bra kvalité för solnaborna. Vi Socialdemokrater är oroade över den bristande långsiktigheten i hur det moderatledda styret i Solna sköter skolan. I december rasslar det in en intresseanmälan från RWS om att få driva skolverksamhet i Bergshamraskolans lokaler. Första dagen efter jullovet meddelar det moderatledda styret att Bergshamraskolan ska läggas ner och lokalerna hyras ut till skolföretaget. Sju dagar senare ska beslutet klubbas. Ingen dialog förs kring förslaget med elever, lärare, föräldrar eller oppositionen. Det är ett oansvarigt sätt att styra skolan. Under 2016 arbetas en utvecklingsstrategi fram för Bergshamraskolan och renoveringar av skolan lokaler påbörjas. I januari 2017 vill man lägga ner skolan. Svar till RWS förfrågan borde varit ”Tack, men nej tack. Vi har påbörjat en utvecklingsresa som vi vill ro i land”.

En kommunal skola i varje stadsdel

Ansvaret för att erbjuda alla barn i Solna skolgång av bästa kvalité är kommunens ansvar. Vi Socialdemokrater är inte motståndare till friskolor men vi värnar att varje stadsdel i Solna ska ha minst en kommunal skola. Kommunala skolor är nämligen de enda som är skyldiga att ta emot barn i närområdet. Vid nedläggningen av Bergshamraskolan så ligger närmaste kommunala skola för bergshamrabarnen i Ulriksdal. Den är tyvärr redan full. Närmaste kommunala skola med plats är Parkskolan i Hagalund. Det är ett oacceptabelt långt avstånd från Bergshamra.

Problem ska lösas, inte privatiseras

Under lång tid har de styrande politikerna i Solna låtit Bergshamraskolans underskott växa och elevflykt fortgå. Skolans ekonomi har misskötts till den grad att de styrande politikerna nu ser en nedläggning av skolan som den enda lösningen. Vi Socialdemokrater håller inte med. I kontrast till Alliansens besked om att lägga ner skolan och hyra ut lokalerna till en friskola tror vi Socialdemokrater på Bergahamraskolans potential att utvecklas i kommunal regi. Men för det krävs ambition, kompetens och resurser. Problem ska lösas, inte privatiseras.

Vill ni komma i kontakt med oss tveka inte att höra av er via mail, telefon eller på FB.

// Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, Oppositionsråd (S) i Solna

[email protected], [email protected]

Eva Eriksson, 2:e vice ordförande (S) i Barn- och utbildningsnämnden

[email protected]

 

facebook Twitter Email