Vi vill satsa på Hagalund!

Sedan Moderaterna tog makten i Solna 1998 har Hagalund omvandlats från att vara ett område som man satsade på till att bli ett område som fått förfalla. Den sociala oron och otryggheten har fått växa. Det är skamligt! Hagalundsborna förtjänar bättre.

Moderata politiker tycker det är bra för barnen i Hagalund att verksamheterna i deras område stängs ner – istället vill Moderaterna att hagalundsbarnen ska söka sig till närliggande Råsunda. Råsunda är Hagalunds raka motsats, här satsar Moderaterna stort. I Råsunda byggs nu en ny skola, i Hagalund har flera skolor lagts ner. I Råsunda finns Solnas största idrottshall, i Hagalund försvann ishallen. I Råsunda finns flera fotbollsplaner, i Hagalund finns ingen. När Hagalunds fritidsgård stängde, fick Råsunda en ny fritidsgård.

Listan kan göras lång. Det är inget fint i att hylla denna olikhet mellan stadsdelarna. Det är en politiskt medveten skapad ojämlikhet och segregation som år efter år förstärks. Att satsa på stadsdelar medan välfärden i andra stadsdelar nedmonteras är klassisk moderat politik. Vi ser att samma sak sker i Bagartorp, där skolan och idrottplatser läggs ner och barnen hänvisas till nybyggda Järvastaden.

Vi har fått nog. Vi Socialdemokrater vill satsa på Hagalund! Vi vill bygga en ny skola, idrottshall, fritidsgård och fotbollsplan i Hagalund. Vi vill rusta upp Hagalunds centrum. Vi vill även återuppbygga husen i Gamla Hagalund. De återuppbyggda husen ska vara hyresrätter för ungdomar. Bottenplanen ska inrymma föreningslokaler, förskola och konstnärsateljéer.

Hagalund ska bli en levande stadsdel igen.

Om vi ska få ett Solna som håller ihop måste politiken satsa på alla områden – även på Hagalund. För att kunna göra det, måste Socialdemokraterna vinna kommunvalet i Solna 2018.

Läs mer om vår vision för Hagalund på WWW.VÅRTHAGALUND.SE

PS. Mellan den 3-10 februari kommer vi socialdemokrater dagligen att bjuda på kaffe vid Willys kl 17-18 och knacka dörr varje kväll i Hagalund för att lyssna in era åsikter kring våra idéer för Hagalund. Vi vill utveckla Hagalund tillsammans med dig.


facebook Twitter Email