Vår budget 2018 – storsatsning på Solnas skolor

Våra största satsningar 2018:
  • 150 miljoner för att bygga nya skolor
  • 40 miljoner för att modernisera Solnas skolor
  • 30 miljoner till att anställa 60 förskolelärare och pedagoger till Solnas förskolor
  • 25 miljoner till att anställa 40 nya lärare i Solnas skolor

 

Solna växer. Det är vi glada över. Växande städer innebär inflöden av nya kompetenser och perspektiv. Men en snabb expansion kräver också att politiken tar sitt ansvar för att fortsätta säkerställa en god välfärd för alla solnabor. Här halkar Solna efter. Skrytbyggen prioriteras framför välfärdssatsningar för solnaborna. Flera av Solnas stadsdelar saknar välfärdssatsningar och ojämlikheten mellan Solnas stadsdelar är märkbar.

Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll där Solna halkar efter i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. 1 av 4 elever i Solnas skolor klarar inte skolan och vi rankar sämre än rikssnittet när det gäller bland annat elevhälsa och trygghet i skolan. I Solnas förskolor så är barngrupperna större än vad Skolverket rekommenderar. Detta är påverkar inte minst de allra minsta barnen. Vi tror att en bra skola, med studiero i klassrummen och tillräckligt många lärare för att hinna med varje elev, är av yttersta vikt för att skapa ett socialt hållbart, tryggt och framgångsrikt samhälle. Förskolan är den plats där barn lägger grunden för sin framtida skolgång, det är därför oerhört viktigt att vi har förskolor med små grupper och tillräckligt med pedagoger för att hinna med alla barn.

Vi lägger en budget som höjer kvaliteten i välfärden, främst i skolan, och tar höjd för att skapa en socialt hållbar stad där alla stadsdelar ska leva och alla solnabor utvecklas. I vår budget satsar vi hela 30 miljoner på att minska barngrupperna i förskolan och 25 miljoner på fler lärare i skolan.

I 20 år av moderatlett styre i Solna har stora satsningar på skolan uteblivit. Det har gett resultat. Nu är det dags att vända den negativa trenden.

Läs hela vår budget här:

S-Budget_2018

 

facebook Twitter Email