Sluta nedmontera Bagartorp!

I kontrast till högerns nedmonteringspolitik vill vi Socialdemokrater satsa även på Bagartorp.

Under senaste kommunfullmäktige debatterades Bagartorps framtid. I försök att försvara de senaste 19 årens nedläggningar hänvisar gång på gång företrädare för högern till att det är bra för barnen i Bagartorp att välfärden i deras område läggs ner – för då kommer de iväg till angränsande Ulriksdal och Järvstaden där de kan uppleva stadsdelar som är olika deras egen. Den argumentationen speglar problemet med högerns syn på hur man utvecklar jämlika städer som håller ihop.

Det är självaste olikheten mellan Bagartorp och de angränsande stadsdelarna som är problemet. I Järvastaden byggdes det en skola, i Bagartorp har skolan lagts ner. Järvastaden får en idrottshall, i Bagartorp försvann idrottsplatsen. Järvastaden fick fritids, i Bagartorp ska den läggas ner. I Järvastaden har det endast byggts dyra bostadsrätter och radhus. I Bagartorp finns endast hyresrätter. Torget i Järvastaden är fräscht med nya restauranger och service. Centrum i Bagartorp är förfallet och lokaler står tomma. I Bagartorp är medelinkomsten ca 21 000 kronor i månaden. I Järvastaden är den 45 000 kronor.

Det är inget fint att hylla i denna olikhet mellan stadsdelarna. Det är en politisk medvetet skapad ojämlikhet och segregation. I kontrast till högerns nedmonteringspolitik vill vi Socialdemokrater satsa även på Bagartorp. Vi vill bygga en ny skola och fotbollsplan, rusta upp centrum och ge Torpets fritidsgård nya lokaler. Dessa verksamheter ska inte konkurrera med de som finns i andra områden utan komplettera med olika inriktningar och för olika åldrar tex. så kan fritidsgårdarna ha olika tematiska inriktningar så att barn kan mötas efter intresse.

Det här är inte första gången som Moderater nedmonterar välfärden i Solnas socioekonomiskt svagare stadsdelar. Vi har sett samma sak i Hagalund. Återigen skulle barnen från Hagalund gå till skolorna och idrottsplatserna i de rikare stadsdelarna Råsunda och Skytteholm. Aldrig tänker man tvärtom. Det är dags att satsa på hela Solna!

Sara Kukka-Salam och Arne Öberg, oppositionsråd för (S) i Solna

facebook Twitter Email