Överjärva gård – en slarvigt skött pärla

overjarva

Överjärva är en av de mest centrala lantbruksmiljöerna i Stockholms län som till stora delar är bevarad och ligger idag inom Igelbäckens naturreservat. Vid början av 1900-talet var detta Solnas största jordbruk med mer än 100 boende.

Nu föreslår den borgerliga majoriteten att den gamla ladugården ska rivas och ge plats åt de två Rödingarna, dvs. de gamla SJ-personalbostäderna som tidigare låg vid Ulriksdals station vid Ritorp. När väglösningar till Arenastaden skulle fram flyttades husen från sin ursprungsplats och därmed gick stora kulturhistoriska värden förlorade.

Att riva ladugården är ett ingrepp i en viktig kulturmiljö i Solna vars helhet därmed går förlorad för all framtid. Att ställa upp två rödingar där är inte en bra lösning. Vi socialdemokrater ser gärna att staden prövar om det är möjligt att ställa upp Rödingarna bortanför Statarlängan och i en miljö där man kommer se Rödingarna från järnvägen. Kanske skulle byggnaderna där kunna utnyttjas av föreningar som värnar miljön inom naturreservatet Igelbäcken.

Beslut om Naturreservat togs 2005 i fullmäktige med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. Där anges att ”den värdefulla kulturmiljön på Överjärva gård med kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras, vårdas och utvecklas. Gårdens verksamheter ska sprida kunskap om kulturhistoria, natur och miljö.”

Ladugården har tyvärr varken vårdats eller utvecklats. Och nu ska den tydligen inte ens bevaras. Med denna nonchalans för naturreservatsbeslutet så ligger Rödingarnas framtid illa till.

Fakta: 1995 köper Solna stad in Överjärva gård och gör det till ett stadsekologiskt centrum i kulturhistorisk miljö. Samma år öppnar Naturskolan och flera av husen restaureras upp. 1997 startas bolaget Överjärva gård AB som får ansvar för förvaltningen. 2005 införlivades Överjärva i Igelbäckens naturreservat i Solna.

/Arne och Sara

facebook Twitter Email