Moderaterna bygger ett Solna för rika

arne-och-sara-t-skrapa

1000 nya bostadsrätter – inte en enda hyresrätt. Efter Moderaternas tid vid makten är nu kötiden för en allmännyttig lägenhet i Solna 16 år. Det är oacceptabelt. 

Solna växer. Det är vi socialdemokrater glada för. Men vi är kritiska till att Moderaterna ensidigt bygger bostadsrätter när nya stadsdelar i Solna planeras. 

Det blev inga hyresrätter, varken i nybyggda Arenastaden eller Järvastaden och inte heller ser det ut att bli några i kommande Hagastaden. Eftersom bostadsrättspriserna i Solna skjutit i höjden innebär det att endast höginkomsttagare har råd att flytta till Solnas nya stadsdelar. Det stänger ute många, inte minst unga och nyanlända, vilket bidrar till att skapa en än mer segregerad huvudstad. Vi socialdemokrater vill istället bygga ett Solna där alla ska ha råd att bo.

Samtidigt som lägenhetspriserna i Solna skjutit i höjden, har Moderaterna av ideologiska skäl under sin tid vid makten i Solna låtit bli att bygga hyresrätter.

De senaste tre årens statistik visar att över 1000 nya bostadsrätter har byggts men inte en enda hyresrätt. Istället har utvecklingen gått i motsatt riktning och antalet hyresrätter har sjunkit på grund av omvandlingar till bostadsrätter.

Kötiden för att få en hyresrätt i Solna är idag oacceptabla 11 år. Den längsta i hela Stockholms län! Bortser man från de dyrare nybyggda hyresrätterna så är kötiden för en allmännyttig hyreslägenhet i Solna ännu längre – 16 år. 

Vårt mål är att hälften av alla bostäder i Solna ska vara hyresrätter.

Moderaterna skriver i sina debattartiklar och stoltserar i kommunfullmäktiges talarstol med sin syn att allmännyttiga bostadsbolag ska bygga hyresrätter ”när och där ingen annan vill”. Det är ett annat sätt att säga ”aldrig och ingenstans”.

För i en kommun med Solnas centrala läge är nämligen alla platser attraktiva för privata bostadsrättsbyggare att bygga på. I en tid där ungdomar tvingas tacka nej till utbildningsplatser och företagen inte kan rekryterare medarbetare på grund av bristen på hyresrätter, är Moderaternas synsätt obegripligt.

För att komma till rätta med bostadsbristen och segregationen i Stockholmsregionen räcker det inte att moderata politiker förlitar sig på den öppna marknadens vilja att bygga i Solna. Det leder inte sällan till att förstärka, snarare än att bryta, segregerande boendemönster. Då kan vi förvänta oss ännu fler dyra bostadsrätter.

Det är dags att Solnas politiker börjar ta ansvar för den sociala hållbarheten i Solna och hela Stockholmsregionen och börjar bygga hyresrätter.

Vi socialdemokrater i Solna går till val på att bygga 500 hyresrätter i Solna – varje år.

Som ett steg för att förverkliga vårt mål har vi lovar vi att bygga hyresrätter på Slaktarbacken vid Solna centrums T-bana, på taket på den nya T-baneuppgången i Arenastaden och på det legendariska parkeringshuset Motorborgen precis intill Västra skogen T-bana. Vårt mål är att hälften av alla bostäder i Solna ska vara hyresrätter. Först då kan vi få ett Solna och Stockholm som håller ihop.

// Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S) i Solna

Debattartikeln är även publicerad i Dagens Arena.

facebook Twitter Email