Inga planer att inskränka fritt skolval

IMG_0049

I en insändare anklagar det borgerliga styret i Solna Socialdemokraterna i Stockholm för att vilja inskränka det fria gymnasievalet. Det finns inte några sådana planer. Tvärtom har vi betonat att vägen framåt är en offensiv utbyggnad av gymnasiekapaciteten, så att fler elever än i dag får ett val som de är nöjda med. Det innebär dock att Solna, likt många andra kommuner i Stockholms län, måste vara med och bidra till de stora investeringar som krävs.

Dagens situation med högt söktryck från elever i hela länet till skolor i innerstaden innebär att Stockholms skattebetalare får ta ett oproportionerligt stort ekonomiskt ansvar. Vad gäller Solnas gymnasielever läser de nästan uteslutande i en annan kommun, framförallt i Stockholm. Endast 13 % av Solnas unga läser på Solna gymnasium. Även om Stockholm får ersättning för eleverna från sina respektive hemkommuner kompenserar det inte för byggkostnaderna i sin helhet.

För elevernas skull efterfrågar vi socialdemokrater därför en ökad samverkan inom länet och ett ökat ansvarstagande från länskommunerna. Den borgerliga dogmen om att överlåta åt marknaden att lösa alla problem leder i praktiken till att samhället misslyckas med att möta elevernas efterfrågan och drömmar. Här finner vi den största inskränkningen av elevernas valfrihet.

Ett system med fria skolval förutsätter politiker som tar ansvar och gör investeringar i gymnasieskolan. Detta borde debatten handla om, men de styrande i Solna är passiva. Inte heller ett ord om ökad segregation och ökade kunskapsklyftor i länet. Här menar vi att en viktig utmaning är att stärka alla elevers kompetensutveckling, sociala och kulturella kapital samt demokratiska erfarenheter.

Med dessa ord har jag tillsammans med Olle Burell (skolborgarråd i Stockholm) bemött påståendet om minskad valfrihet i veckan Vi i Solna.

När vi har grävt vidare i denna fråga framträder en intressant ställning från det tidigare borgerliga styret i Stockholms stad.

Förslaget om en gemensam skolregion beslutades 29 maj 2002 av Stockholms stad, och då skrev dåvarande skolborgarråd i Stockholms Jan Björklund ”Det kommer innebära i Stockholm att elever i Stockholms kommun har företräde till gymnasieplats i stadens skolor.” Sedan dröjer det fram till 2011 innan Stockholm stad öppnar upp alla utbildningar, dvs. även de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen för resten av eleverna i Stockholms län. Detta kan vara bra att ha i åtanke när borgerligheten i Solna försöker sätta bilden av minskad valfrihet från socialdemokraterna.

Men det som är en utmaning just nu är att gymnasiekullarna växer och bara i Solna kommer antalet gymnasielever öka med 20 % de närmaste fyra åren till ca 2 500 enligt stadens egen prognos. De närmaste 10 åren kommer antalet gymnasieelever öka med ca 22 000 i Stockholms län.

Solna måste vara med och stärka upp regionen gymnasieutbyggnad för att det fria valet ska fungera, och det ställer krav på att även Solna är med och investerar i gymnasieregionen.

Arne Öberg – oppositionsråd Solna

 

facebook Twitter Email