Budget

Solna växer. Det är vi glada över. Växande städer innebär inflöden av nya kompetenser och perspektiv. Men en snabb expansion kräver också att politiken tar sitt ansvar för att fortsätta säkerställa en god välfärd för alla solnabor. Här halkar Solna efter. Skrytbyggen prioriteras framför välfärdssatsningar för solnaborna. Flera av Solnas stadsdelar saknar välfärdssatsningar och ojämlikheten mellan Solnas stadsdelar är märkbar. Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll där Solna halkar efter i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. Bristen på hyresrätter hindrar unga att flytta hemifrån. Det vill vi förändra! 

Varje år som vi socialdemokrater är i opposition i Solna så presenterar vi en skuggbudget. I den kan du läsa hur vi hade velat prioritera kommunens resurser om vi hade lett Solna.

Du kan läsa Socialdemokraternas kommunala budgetförslag för Solna år 2018 här

 

facebook Twitter Email