Råstasjön

Många osakligheter från landstingsrådet

Nu har även landstingsrådet Kristoffer Tamson (M) klivit in i debatten om Mark- och miljööverdomstolens dom som upphäver detaljplanen för del av Råstasjön. Den innehåller många faktafel som vi här bemöter. Influensområdet aldrig fastställt i Stockholmsförhandlingarna När uppgörelsen om tunnelbana till Arenastaden fattades fanns krav på 4500 nya bostäder i Solna. Överenskommelsen ställer krav på att…

Läs mer

Allmän bostadsbrist inte motiv för att bygga på strandskyddat område

Idag kom domen från Mark- och miljööverdomstolen(MÖD) gällande detaljplanen från 2014 om byggnation av 6-700 bostäder runt Råstasjön. Domen slår fast att byggande av 600 – 700 bostäder inte kan motiveras med allmän bostadsbrist som argument för att få bygga på strandskyddat område. Vi välkomnar domen och konstaterar att vår linje att försvara strandskyddet hela…

Läs mer
facebook Twitter Email