Många osakligheter från landstingsrådet

DSC_0131

Nu har även landstingsrådet Kristoffer Tamson (M) klivit in i debatten om Mark- och miljööverdomstolens dom som upphäver detaljplanen för del av Råstasjön. Den innehåller många faktafel som vi här bemöter.

Influensområdet aldrig fastställt i Stockholmsförhandlingarna

När uppgörelsen om tunnelbana till Arenastaden fattades fanns krav på 4500 nya bostäder i Solna. Överenskommelsen ställer krav på att Solna fram till 2030 ska leverera 265 bostäder per år genom nya detaljplaner från år 2014. Influensområdet är definierat från mellan 300-1200 meter från stationen, men när avtalet slöts var de inte känt var stationen i arenastaden skulle ligga. Att nu säga att denna byggnation ingick är en efterkonstruktion.

De 300 bostäder som ligger inom strandskyddat område kan inte bedömas leda till att Solna inte klarar av att leva upp till sina åtaganden.

Oron för att Råstajsön blir ett ”andreservat” är anmärkningsvärt

Att ett landstingsråd inte respekterar vare sig det kommunala självstyret där det råder bred enighet om att utreda ett naturreservat runt Råstasjön samt att inte respektera de gällande lagarna för strandskyddet är anmärkningsvärt. Blir nästa övertramp förslag om bostäder i Hagaparken?

Krav på att Solna ska leverera

Solna är en kommun som under lång tid byggt mycket och en kommun som tar en ny översiktsplan där målet är att bygga 800 nya bostäder per år. Då blir det minst sagt udda att landstingsrådet Tamson ställer krav på leveranser från Solna. Det kravet hade nog varit mer klädsamt om det riktats till Danderyd.

Den övervägande andelen bostäder i uppgörelsen om ny tunnelbana till Solna kommer i stor del an på landstinget som äger marken där bostäderna runt Hagastaden ska byggas. Vi från Solna har nog all anledning att undra vem det är som ska leverera.

Kritiken mot staten

Det sista övertrampen värt att notera är att Krisoffer Tamson i rollen som landstingsråd tycker staten här har gjort fel. Staten här måste rimligen vara Mark- och miljööverdomstolen som tolkat de gällande lagarna. Värt att påminna är att Moderaterna styrt lagprocessen mellan 2006 – 2014 och kunnat ändra dessa lagar. Att Tamson tycker att själva tillämpningen av lagarna är fel är mycket ovanligt.

Sara Kukka-Salam och Arne Öberg – oppositionsråd (S)  

facebook Twitter Email