Allmän bostadsbrist inte motiv för att bygga på strandskyddat område

DSC_0133

Idag kom domen från Mark- och miljööverdomstolen(MÖD) gällande detaljplanen från 2014 om byggnation av 6-700 bostäder runt Råstasjön.

Domen slår fast att byggande av 600 – 700 bostäder inte kan motiveras med allmän bostadsbrist som argument för att få bygga på strandskyddat område.

Vi välkomnar domen och konstaterar att vår linje att försvara strandskyddet hela tiden varit rätt och riktig. Det går inte att komprom
issa bort strandskyddet, vilket de styrande i Solna försökte sig på. De fick bakläxa och vi fick rätt i vårt ställningstagande.

Vi anser att utredningen om naturreservat nu skyndsamt måste återupptas och inkludera hela det strandskyddade området, dvs. helt i enlighet med vår linje år 2014 ut utredningen beslutades. Även här fick vi rätt i sak.

Det allvarliga just nu är att vägar och broar i Arenastaden redan har byggts, men att finansieringen är beroende av 700 bostäder – som nu inte blir av. Upplägget var att marken skulle gå att bebygga och att s.k. byggrätter skulle ge intäkter till bolaget som Solna stad är delägare i. Nu när marken inte går att bebygga vill vi att Solna tillsätter en Haverikommission som går till botten med hur vägarna och broarna ska finansieras.

Löftena om att inte en skattekrona skulle belasta Solnaborna tycks mer och mer vila på ett luftslott. Vi ser mycket allvarligt på att de styrande i Solna försökt kompromissa och hitta argument för byggnation inom strandskyddat område på ett sätt som äventyrar vår kommuns ekonomi.

Arne och Sara

PS! Så sent som i höstas besökte vi Råstajsön med Marita Ulvskog – Europaparlamentariker boende här i Solna. DSMarita och Sara vid Råstasjön

facebook Twitter Email