Bil

Fotografera Solnas #pkaos

  Vi Socialdemokrater har under de senaste veckorna uppmärksammat Er solnabor, både här på bloggen och genom att kampanja i stadsdelarna, om hur ineffektivt kommunen i dagsläget utnyttjar sina parkeringsytor. Samtidigt som solnabor förgäves kör runt för att hitta en plats att ställa bilen efter jobbet, står stora ytor reserverade för besöksparkering, med avgift dygnet…

Läs mer

Smarta parkeringslösningar kan minska biltrafiken i Solna

Solna har idag omfattande trafik, och den kommer troligen öka i framtiden som en effekt av att fler bor i eller arbetar i Solna om inget görs. Fler som bor och jobbar i Solna har resulterat i bristande parkeringsplatser för Solnaborna. Samtidigt finns det stora parkeringsytor som dygnet runt reserverats för uthyrda platser och besöksparkering…

Läs mer
facebook Twitter Email