Fotografera Solnas #pkaos

 

Vi Socialdemokrater har under de senaste veckorna uppmärksammat Er solnabor, både här på bloggen och genom att kampanja i stadsdelarna, om hur ineffektivt kommunen i dagsläget utnyttjar sina parkeringsytor. Samtidigt som solnabor förgäves kör runt för att hitta en plats att ställa bilen efter jobbet, står stora ytor reserverade för besöksparkering, med avgift dygnet runt, nästintill tomma. På andra ställen saknas skyltar vilket leder till onödiga P-böter.


Vi har föreslagit att de stora ytorna som idag reserveras för uthyrda platser och besöksparkering med avgift dygnet, och som ständigt står tomma under kvällstid, görs om till boendeparkering under kvällstid. Detta för att möjliggöra för fler Solnabor att hitta parkeringsplats efter jobbet. 
Men detta är bara ett exempel på en nödvändig förändring. Vi vet att det finns fler osmarta parkeringslösningar i Solna.


För att få till en förändring behöver vi din hjälp. Fotografera en dålig parkeringslösning i Solna och skicka bilden till oss. Vi lovar att göra allt vi kan för att få till en förändring.


Nu kör vi!


Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, Oppositionsråd för (S) i Solna


PS. Vi lägger upp bilderna löpande under detta blogginlägg. Du kan ladda upp bilderna själv direkt på vår facebook-sida, twittra dem under #pkaos eller maila oss dem på [email protected]. Ange gärna var bilden är tagen. 

 

 

Outnyttjad parkering

På S:t Agnars väg i Råsunda finns en reserverad parkering som står tom både natt och dag.

Dåligt utnyttjad parkering
Besöksparkeringen, med avgift dygnet runt, på Johan Enbergsväg vid Västra skogens T-bana står outnyttjad kvällstid.

 

Bättre kan det bli
Besöksparkeringen, med avgift dygnet runt, utanför Solnahallen står outnyttjad nattetid. Lastplatserna, framför nästan alla hus på Johan Enbergsväg, står tomma alla tider förutom när soporna töms.

 

1 timma alla dagar.
Utanför Lidl vid Ankdammskorsningen kan ingen bil parkera mellan kl 22-08.
facebook Twitter Email