Smarta parkeringslösningar kan minska biltrafiken i Solna

Parkering 2

Solna har idag omfattande trafik, och den kommer troligen öka i framtiden som en effekt av att fler bor i eller arbetar i Solna om inget görs. Fler som bor och jobbar i Solna har resulterat i bristande parkeringsplatser för Solnaborna. Samtidigt finns det stora parkeringsytor som dygnet runt reserverats för uthyrda platser och besöksparkering med avgift dygnet runt. När solnabor förgäves kör runt för att hitta en plats att ställa bilen, så står dessa parkeringsplatser ofta tomma under kvällstid. Det finns flera konkreta exempel på parkeringar som står tomma nattetid, t.ex. Anderstorpsvägen, utanför Solnahallen, utanför Huvudsta och Solna centrum, vid Västra skogens tunnelbana m.fl.Parkering 1

Vi tror det är hög tid för Solna att se över alla parkeringsytor. Det är inte gjort sedan 1990-talet och sedan dess har mycket hänt och med ny teknik går det dessutom att ta fram smartare och betydligt effektivare lösningar.

Snart arbetar 80 000 personer i Solna och vår syn är att staden i samverkan med näringslivet behöver söka lösningar som i grunden minskar trafiken till Solna. Parkeringsytor och priset för att ställa bilen på jobbet har en direkt koppling till hur många som tar bilen till jobbet. Fler behöver ta kollektivtrafiken till jobbet.

Även boende bör stimuleras till att minska bilberoendet, och hellre ansluta sig till en bilpool eller söka andra lösningar för behovet av transporter. Även här är kollektivtrafiken en viktig nyckel för att minska biltrafiken. Vår närhet till både innerstaden gör att Solna också lämpar sig väl för både gång- och cykel i hög grad.

Ett övergripande nödvändigt skäl för att minska trafiken är att den skapar både buller och försämrar luftkvaliteten för alla som bor, jobbar och studerar. Solna överskrider redan flera gränsvärden och detta påverkar hälsan negativt. 

För att skapa ett hållbart trafiksystem behöver Solna ta ett krafttag för att på allvar öka effektiviteten i vårt parkeringssystem. Som ett första steg till en smartare parkeringspolitik föreslår vi därför att alla besöksparkeringar även blir upplåtna för boendeparkering. Vi föreslår också att Solna samtidigt inför ett företagsparkeringstillstånd som innebär att företag får köpa ett parkeringsmärke (likt boendeparkeringsmärket) som möjliggör för dem att ställa sina bilar på kommunens boendeparkeringar kl 8-18, den tiden då många solnabor befinner sig på jobbet på annan ort. Besökare utan boendeparkeringstillstånd och företagsparkeringstillstånd betalar ordinarie besöksparkeringsavgift.

Med smarta parkeringslösningar frigörs ytor som redan är hårdgjorda och där vill vi gärna bygga fler bostäder. På så vis spar vi även på grönområden i Solna.

Sara Kukka-Salam & Arne Öberg, oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email