Vi blir alla äldre…

Sommartid är en mötesfri period och vi använder den till att vara ute och träffa Solnabor och samtalar med de som jobbar ute i verksamheterna i Solna. Denna vecka har Sara och jag både besökt Ankaret och Berga samt deltagit på en stadsvandring i Bergshamra med Sveriges Pensionärsförbund (SPF).

Ankaret är en öppen seniorträff med ett café som drivs av olika föreningar i Solna. När vi var på besök var det SPF som var värd. På plats träffade vi två tjänstemän som gav oss flera lärdomar om både den öppna verksamheten och om hur staden jobbar med besök av alla 80-åringar och demensteamet.

Vi gick med på en guidad visning av Stocksundstorp och Bockholmen med SPF. En mycket intressant guidning i en historiskt intressant period. Fick bl.a. lära oss om det olycksamma 1996 då både en sprängolycka samt en brand drabbade villaområdet Stocksundstorp. En iakttagelse var att det var endast kvinnliga pensionärer som deltog på vandringen.

150709 SPF-vandring

Vid vårt stopp i Berga fick vi ett bra samtal och viktiga insikter om vad det innebär att bli gammal och bo på ett äldreboende. Berga drivs av Temabo som har ett tiotal boenden i Sverige. Boendet i Bergshamra har profil som mixar samhörighet med positiva upplever av musik, konst och hantverk. Verksamheten vilar på salutogen grund, dvs. vad som är meningsfullt för den boende utifrån ett hälsoperspektiv.

150709 Berga

Det vi reagerade på under en rundvandring på Berga var hur slitna lokalerna är. Det är Solna stad som äger anläggningen och underhållsbristerna var uppenbara och det ger ingen positiv känsla av att mötas av nednötta tapeter från 1980-talet. Här måste Solna stad ta ett bättre ansvar att underhålla våra fastigheter. När vi skulle gå fångades vårt intresse av en tavla som en boende gjort av frimärken. Ett verk som även posten uppmärksammat och haft med i en utställning.

1507

Sommarhälsningar från Arne och Sara

facebook Twitter Email