Varför försvåra solnabors möjlighet till arbete?

Vuxenutbildning

 

 

Efter gårdagens (11/10) partiledardebatt i svt blev det tydligt att det finns skiljelinjer mellan hur Socialdemokrater och Moderater vill bekämpa dagens arbetslöshet. Vi Socialdemokrater förespråkar mer utbildning medan Moderaterna vill se lägre löner. 

 

Samma ideologiska skillnad syns i hur Moderaterna bedriver Solnas vuxenutbildning. Trots att det idag finns 80 000 utannonserade tjänster där arbetsgivaren är beredd att anställa men säger sig inte hitta rätt kompetens, har Moderatstyrda Solna under föregående år nekat hundratals människor plats på komvux. Men nu när den S-ledda regeringen skjuter till pengar för att förstärka vuxenutbildningen, så kommer också fler i Solna få möjlighet att studera.

På grund av vår starka övertygelse om att utbildning är nyckeln till framtidens jobb och nödvändig för att behålla Sveriges konkurrenskraft har vi drivit frågan i Solna, både genom debatt i lokaltidningen men också i kommunfullmäktige i Solna den 28e september. Läs gärna vår insändare (texten finns nedan) eller lyssna på fullmäktigedebatten (52:24 min in i inspelningen) och bilda din egen uppfattning. 

// Sara Kukka-Salam

 

 

Text i insändaren (som syns på bilden ovan):

 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Men utbildning är inte något man får en gång som ung och som räcker tills man blir gammal. Företag och organisationer behöver kompetenta medarbetare, i ständig utveckling. Samtidigt går tusentals människor arbetslösa. Vart femte rekryteringsförsök i landet misslyckas på grund av att arbetsgivare inte kan hitta rätt kompetens bland de sökande. Vuxenutbildningen utgör således en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden.

Människor som aktivt söker sig till vuxenutbildningen är ofta personer som är motiverade av att förändra sin situation och genom utbildning aktivt öka sin anställbarhet. Det är något vi ska uppmuntra. Trots det så nekade Kompetensnämnden i Solna under 2014 och vårterminen 2015 hela 517 personer i Solna att studera på vuxenutbildningen. Utöver det beviljades ej 358 personer rätt att läsa enstaka kurser på Solnas vuxenutbildning. Att ej bli beviljad möjlighet till vuxenutbildning bromsar dessa människors möjligheter att få ett arbete.

(S)-ledda regeringen i Sverige är övertygad om att ökad kunskap leder till fler jobb. Därför satsar regeringen på att fram till 2019 skapa 54 800 fler komvux och yrkesvuxplatser än alliansen i landet. Redan i höst blir det närmare 3000 fler personer som för möjlighet att förverkliga sina drömmar genom en andra chans på vuxenutbildningen. Dessa kommer också Solna till del genom möjligheter för kommunen att ansöka om statsbidrag. Det är beklagligt att inte alliansens inte tidigare insett att de människor som söker till komvux är motiverade personer som är beredda att kämpa för att öka sin anställbarhet och också satsade på en utbyggd vuxenutbildning. Hade man gjort det så hade hundratals solnabor sluppit få sina drömmar uppskjutna och vi hade tagit några steg för att nå full sysselsättning.

facebook Twitter Email