Stoppa bygget i EKO-parken!

Det blå-gröna styret i Solna stad har slutit en principöverenskommelse som möjliggör byggnation av 25 000 m2 kontor inne i världens första nationalstadspark (EKO-parken). Detta motiveras med att det skapar en tystare park och att man får bl.a. ett utebad på köpet, men själva åtagandet när parken inrättades var just att stoppa framtida byggnation. Vi Socialdemokrater säger stopp till byggnation i nationalstadsparken, men har flera förslag för att stärka parkområdet.

Blå-gröna styret i Solna motiverar ett stort kontor är att det skulle skapa en tystare parkmiljö, det är ett motiv vi finner väldigt besynnerligt. Ett stort kontor kommer dels skulle göra ett stort intrång i den finns parkmiljö och dels skulle ett stort kontor skapa ökad trafik in i parken. Två resultat som går tvärt emot idén att värna natur- och kulturmiljön.

Kontoret som byggdes som SAS huvudkontor på 1980-talet omfattar 55 000 m2. Att bygga ett nytt kontor på runt 25 000 m2 skulle påverka nationalstadsparken avsevärt. Det motsvarar halva Solna centrum eller betydligt större än Telenors nya kontor vid f.d. Råsunda som är 15 000 m2. Solna har utlovat ett stärkt skydd för exploatering i nationalstadsparken. Det tycker vi att vi som stad ska hålla. Solna måste nu visa miljöhänsyn och värna de gröna kvaliteterna. Vi säger nej till byggnation i nationalstadsparken.

Vi har 3 konkreta förslag på hur vi skulle kunna stärka parken och utveckla det aktuella området just norr om Hagaparken.

  • Utveckla arvet från gymnastikens fader i Sverige – Pehr Henrik Ling – som bodde i Annelund och som grundade det som idag är Gymnastikhögskolan
  • Skapa fler stimulerande entréer till Hagaparken och väck intresse med digitala tjänster för att förmedla parkens historia
  • Utöka dagens Hagapark med en expansion där Frösundavik inkluderas i parken. Det är att ta ett helhetsgrepp om parken

Mer information

Arne Öberg, oppositionsråd (S) i Solna, 072 583 37 08, [email protected]

Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S) i Solna, 073 624 04 89, [email protected]

facebook Twitter Email