Stig Malm har gått ut tiden

Stig Malms bortgång berör oss mycket och det är med stor sorg vi tagit emot beskedet. Stig Malm har varit en central person i Sveriges arbetarrörelse. Ombudsman vid Metallindustriarbetarefacket och sedermera LO:s ordförande i tio år.

Stig kom till oss i Solna i början av 2000-talet. Han har varit både 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden och i Omvårdnadsnämnden och han har suttit flera år i kommunala pensionärsrådet.

Stigs engagemang för äldre i Solna var varmt och genuint. Stig satt länge i både kommunstyrelsen och i fullmäktige i Solna.

Många solnabor personröstade på Stig Malm och han var en person som ofta sågs ute med sin hund på promenader. Han var även en stående gäst i fredagssoffan i SVT där han kommenterade aktuella händelser.

Utöver de fackliga och politiska gärningarna fanns även ett gediget intresse för kulturen som bland annat tog sig i uttryck i att Stig Malm var instrumentell i kampen bevara och utveckla Filmstaden i Råsunda

Vi kommer minnas Stig som en varm person med ett stort hjärta som gärna gav stöd till unga krafter i vårt parti. Stig var även en mycket god talare och när Stig gick upp i talarstolen i kommunfullmäktige var det uppenbart att alla lyssnade på vad Stig sade. Stig stod för god analys och stor skärpa vad gäller det politiska hantverket.

Vår omtanke går till Stig Malms döttrar Helené och Maria och deras familjer.

facebook Twitter Email