Solna rasar i lärarförbundets skolrankning – en skola i fritt fall?

eva-och-arne

Lärarförbundets gör årligen en rankning utifrån 13 olika kriterier inom skolans värld. Solna faller med 44 placeringar till plats 212 av 290 kommuner i hela landet. Detta är mycket oroande och ett uselt resultat för en kommun med bra förutsättningar.

Inte sällan hör vi i debatten här i Solna att eleverna har höga betyg  i Solna, och det är mycket bra. Men Solna är en kommun med en avsevärt högre utbildningsnivå än andra kommuner. Ekonomifakta lyfter upp att Solna har den femte högsta andelen högutbildade (föräldrar?) i kommunen 42,8 % att jämföra med ett rikssnitt på 26,2 %. När det gäller just andel elever som klarar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen får Solna en inte smickrande 113 plats i lärarförbundets rapport. Vi backar 43 placeringar. Det här är mycket oroade. När det gäller antal elever med godkänt i alla ämnen justerat efter Solnas förutsättningar med bland annat stor andel högutbildade föräldrar så levererar Solna inte. Solna ligger bara på plats 185 av 290 kommuner. Här har vi rasat 96 placeringar på bara ett år.

En förklaring kan vara att andelen utbildade lärare och lärartätheten är låg. När det gäller andelen utbildade lärare är vi på plats 276 av 290. Skamligt!  Lärartätheten är inte mycket bättre med plats 245 av 290. 

Vi socialdemokrater lanserade  i vår budget för 2016 en satsning på just lärarlöner för att både kunna behålla och rekrytera bra lärare till Solnas skolor. Det saknades i den styrande borgerliga minoritetens budget. Och med facit i hand ser vi att denna relativt enkla åtgärd hade gjort nytta i Solnas skolor. Den styrande minoriteten i Solna missar rejält det viktiga målet att skolan ska lägga grunden för de ungas framtid.

Vi måste få till stånd ett antal riktade åtgärder när det gäller skolan i Solna. Glöm inte att Solna är en kommun som egentligen borde ha bra förutsättningar för att fler barn klarar grundskolan. Att just klara grundskolan är något av en grund för att gå vidare till jobb eller högre studier. Vi kommer analysera detta noga inför vårt förslag till budget 2017 för Solnas skolor. Men redan nu föreslå de styrande att göra om och göra rätt!

Eva Eriksson – gruppledare för S i Barn- och utbildningsnämnden

Arne Öberg – gruppledare för  S i kommunstyrelsen

 

facebook Twitter Email