Snålt tilltagna satsningar i budget för 2016

IMG_4537

Som väntat blir det alliansens budget som kommer att gälla i Solna under 2016. Detta sedan de gjort upp med Bergshamrapartiet att rösta för de borgerligas budgetförslag vid tisdagens fullmäktige. Ny talartidsbegränsning medförde kortare inlägg, färre replikskiften men fler ansikten i talarstolarna.

I debatten körde de borgerliga hårt på ämnena trygghet, radikalisering och ett antal välbehövliga, men snålt tilltagna, satsningar inom skolområdet.

För en månad sedan släppte vi vårt förslag om 6 miljoner till lärarlönerna, och detta matchade borgarna i sin budget. En viktig skillnad är att deras 6 miljoner även ska gå till läslyft och entreprenörskap i skolan, så i grunden vet vi inte hur mycket som ska gå till lärarlöner. I debatten väcktes kritik från borgerligt håll om att våra lärarsatsningar skulle vara ett intrång i arbetsmarknadens parters lönebildning, men oberoende vem som vill höja lärarlöner så är vägen via ökad skolpeng.

Vi fick frågan om hur vi hittar våra investeringspengar till badhus, multi-idrottshall mm. Och när det gäller investeringar sker det antingen via medel som kommunen har på banken eller via lånade medel. Solna har via utförsäljningar skapat en rejäl reserv på banken. Men avkastningen på dessa medel är just nu inte så stor, och då kan det vara en bättre affär att investera dem i nya fastigheter. Värt att påpeka är att alliansen i sin budget ökade investeringarna med ca 100 miljoner mellan budgetförslaget i juni och det slutgiltiga i november. De anger inte heller i sin budget var de tar investeringsmedel och de har dessutom helt glömt att öka kapitalkostnaderna för dessa ökade investeringar. I socialdemokraternas budget finns kapitalkostnader för samtliga investeringar.

Vi föreslår 35 miljoner extra jämfört med 2015 på förskolan. Detta för att kunna närma oss gruppstorlekar med 3 pedagoger på 15 barn. Alliansen föreslår 14 miljoner, men de har troligen inte tittat så noga på prognoserna, ty den visar att antalet 1-2 åringar kommer att öka med 131 barn. Då små barn kräver mindre grupper och risken är stor att effekten av en ökning på bara 14 miljoner inte ger önskat resultat.

Vi återkommer på vår hemsida med referat från de övriga debattblocken.

Se hela debatten här:

http://kfvideo.solna.se/videos/video/132/

//Sara och Arne

facebook Twitter Email