Skapa integration– förmedla varannan modulbostad till en solnaungdom

Stenbackaskolan

Idag befinner sig rekordmånga människor på flykt (60 miljoner). En bråkdel, närmare bestämt 268 av dem, kommer att i år få möjligheten att börja nya tryggare liv i Solna. I Solna, en kommun med högt bostadsbyggande (800 lägenheter per år), fler arbetsplatser än boende och ett starkt föreningsliv. Med andra ord, en i en kommun som har en av Sveriges bästa förutsättningar att få ett lyckat mottagande av nya invånare – om bara politikerna har ambitionen att tänka långsiktigt och lägga partiprestige åt sidan.

I december 2015 bjöd vi Socialdemokraterna i Solna in gruppledarna för samtliga partier i kommunstyrelsen till blocköverskridande samtal om hur vi kan arbeta med att få till ett bra mottagande av människor på flykt. Stor vikt i samtalet skulle läggas på bostadsfrågan. Inviten tillbakavisades av den styrande borgerligheten med att mottagandet skulle hanteras inom ramen för kommunstyrelsen.

Nu, 4 månader senare, har Solnas allians presenterat sitt förslag: Bygg 100 modullägenheter för nyanlända i Huvudsta. Förslaget är en besvikelse. Det saknar långsiktighet och försvårar integrationen då det innebär att alla nyanlända koncentreras på ett och samma ställe. Vi Socialdemokrater hade förväntat oss ett förslag som också innehållit långsiktiga lösningar på bostadsfrågan och som möjliggör en god integration.

Under kommunstyrelsen i Solna den 11e april la vi därför, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, fram ett eget förslag som har en kombinerar både kort- och långsiktiga bostadslösningar och som lägger grunden för just en god integration. Inför kommunfullmäktige den 25e april finns därför två förslag till beslut.

 

Låt oss nedan presentera våra tankar och idéer.

 

Vi anser det djupt problematiskt att alliansen inte tar höjd för att det kommer att komma människor på flykt till Solna också under 2017 och 2018. Vi måste redan nu planera för ett hållbart mottagande över tid. En utbyggd allmännytta, som innebär kortare väntetid i bostadskön för alla solnabor (idag är kötiden 11 år för att få en lägenhet i Solna), är en förutsättning för att dessa modulbostäder ska kunna bli tillfälliga. Genom att ha en stor allmännytta slipper t.ex. kommuner som Sigtuna och Järfälla överväga byggnationen av modulbostäder när antalet kommuninvånare ökar. Vi vill därför att Solna inför ett snabbspår för utbyggnaden av allmännyttiga hyresbostäder och omedelbart direktansvisar mark till Signalisten så att bolaget klarar sitt bostadslöfte om 1000 hyresbostäder långt tidigare än till år 2025.

Vi vet, eftersom vi själva ringt runt, att Solna stad inte kontaktat alla privata hyresaktörer i Solna för att lösa bostadsfrågan från nyanlända – trots att det finns hyreslägenheter som står tomma runtom i kommunen. Att besluta om att bygga modullägenheter före man ens kontaktat kommunens privata hyresvärdar är kanske ett av de tydligaste tecknen på alliansens bristande ambitionsnivå i hanteringen av frågan. Vi föreslår därför att Solna stad kontaktar samtliga privata hyresvärdar i Solna med avsikt att skriva överenskommelser om förmedling av ett antal lägenheter till nyanlända. Att få starta sitt liv i Solna i ett hyreshus där det bor etablerade svenskar möjliggör nya relationer och gemenskap.

I alliansens beslutsunderlag till kommunstyrelsen framgår inte heller att kommunen skulle tagit några egna initiativ att på ett kreativt sätt åstadkomma bostadslösningar som ger bättre integration – trots att många solnabor uttryckt en stark vilja att bidra till ett värdigt mottagande av människor på flykt. Gemenskapsboende borde kunna prövas. Det skulle innebära att Solna stad tar initiativ för att uppmuntra de många solnabor som bor i stora lägenheter att öppna sina hem för en nyanländ. För att underlätta detta kan staden gå in som hyrespart och ingå separata hyresavtal med både lägenhetsinnehavaren och den nyanlände. Liknande avtal skrivs redan idag inom socialförvaltningens verksamhet för andra målgrupper än nyanlända.  Vi vet också att det finns privata hyresvärdar i kommunen som kan tänka sig att förmedla lägenheter till nyanlända om hyreskontraktet står i Solna stads namn istället för på den nyanlände. Detta erbjudande borde Solna stad definitivt tacka ja till. 

Vi föreslår även att Solna överväger att ersätta de planerade attefallshusen med att istället uppföra bostadsformen ”snabba hus som Svenska bostäder utvecklat tillsammans med organisationen jagvillhabostad.nu. Dessa är modullägenheter av högre kvalité som under sin livstid kan byta placering två gånger före de slutligen får en permanent placering. Dessa är ett bättre och mer långsiktigt alternativ än de vanliga modulerna som Solna nu föreslås köpa in.

Sist, men inte absolut inte minst vill vi lyfta upp vikten av en god integration även när kommunen står inför faktumet att man tvingas bygga modullägenheter. För att underlätta integrationen mellan etablerade och nya svenskar vill vi att Solna ska ha som princip att en andel, gärna hälften, av ALLA modullägenheter som uppförs i Solna ska förmedlas via den allmänna bostadskön till Solnas ungdomar. På så sätt skapar vi mer integrerade boendemiljöer samtidigt som vi minskar väntetiden i bostadskön för Solnas ungdomar.

Möjligheterna för en god integration och hållbart boende är oändliga. Men för att fånga dem krävs en ambitiös politisk vilja och förmåga att tänka utanför boxen – men också att man släpper partiprestigen. Vår inbjudan till blocköverskridande migrationspolitiska samtal återstår.

Vore det inte fräckt om alla partier i kommunstyrelsen kunde lägga fram ett gemensamt förslag som kombinerar både kort- och långsiktiga bostadslösningar och som lägger grunden för just en god integration inför kommunfullmäktige den 25e april?

 

// Sara Kukka-Salam och Arne Öberg, oppositionsråd (S) i Solna

facebook Twitter Email