Sara vald till ny ledare för Socialdemokraterna

HON ÄR SOCIALDEMOKRATERNAS NYA LEDARE I SOLNA

Sara Kukka-Salam, 32 år, är vald till ny gruppledare för (S) i Solna efter Arne Öberg som haft rollen i nio år. Hon utmanar Pehr Granfalk till rollen som kommunstyrelsens ordförande. Sara är infödd solnabo och ekonom från Handelshögskolan. Hon bor tillsammans med man och son i Västra skogen. Sara har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 2010 och kommunalråd i opposition för (S) i Solna sedan 2015. Hon är övertygad om att Solna behöver en ny politisk riktning.

– Solna behöver en barnvänlig politik. Barngrupperna i Solnas förskolor måste bli mindre och skolorna behöver mer resurser för att alla barn ska klara grundskolan. Det är ett misslyckande att 1 av 4 elever idag lämnar Solnas grundskolor utan godkända betyg, säger Sara Kukka-Salam.

Sara efterträder Arne Öberg i rollen som gruppledare för (S) i Solna den 1a juni 2021.

 

facebook Twitter Email