S i Solna starkt kritiska mot nedläggningen av högstadiet i Bergshamra

Socialdemokraterna i Solna beklagar att elever och föräldrar i Bergshamra åter får ta emot besked om nedläggning av högstadiet.

Det blågröna styret väljer i samband med nedläggningen av det kommunala högstadiet i Bergshamra lansera en ny friskola i en annan del av Solna, och hänvisa Bergshamras barn dit.

Vi i Socialdemokraterna anser att en ökad befolkning i Bergshamra talar för att även denna stadsdel ska ha en bra kommunal skola med årskurserna f-9. Fokus för Solnas styre borde vara att göra större ansträngningar för att göra Bergshamra till en attraktiv och bra skola som även har möjlighet att locka elever från andra stadsdelar. Vi anser att Bergshamra skolan spelar en viktig roll för Bergshamra som en levande stadsdel, säger Arne Öberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

För två år sedan skulle man lägga ned hela skolan. Då fick det borgerliga styret vika sig för föräldraopinionen mot nedläggningen och den stoppas. Nu hotar det blågröna styret återigen högstadiet med nedläggning.

Viktiga beslut behöver föregås av bra faktaunderlag, vilket vi i Socialdemokraterna anser saknas i detta fall. Det har även kommit fram under dagen att förslag om nedläggning funnits redan i samband med valet 2018. Det är ett svek mot Bergshamraskolans elever, lärare och föräldrar att det sittande styret säger att högstadieskolan ska vara var innan valet och sedan efter valet lägger ned den. Det tyder på oreda i stadens styrning, på vilket vi ser med stor oro, säger Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

Pressmeddelande 5 februari 2019

Kontakt:

Arne Öberg – oppositionsråd (S)
[email protected]
072-583 37 08

Sara Kukka-Salam – oppositionsråd (S)
[email protected]
072-543 33 62

facebook Twitter Email