Peter vald till nytt oppositionsråd

Peter Rangwe, 48. Idag arbetar Peter Rangwe inom resebranschen, han har två barn och en sambo, är och är ledamot i fullmäktige samt i Barn- förskolenämnden. Peter bor i Skytteholm.

Jag är oerhört ödmjuk inför att bli kommunalråd. Som förälder har jag egna erfarenheter att på nära håll se behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor då alla barn och ungdomar har rätt att få en bra start i livet. Tycker även att det är viktigt att vi tar hand om våra äldre och rätten till en värdig ålderdom.

Peter tillträder som oppositionsråd 1 juni 2021 och kommer att arbeta tillsammans med Socialdemokraternas nya gruppledare och oppositionsråd Sara Kukka-Salam som ersätter avgående Arne Öberg.

 

 

facebook Twitter Email