Civilsamhället har en viktig roll att spela

nattvandring

Förra helgen följde jag med ett gäng mycket engagerade föräldrar i Bagartorp på nattvandring. Vi började med samling på Torpet, den lokala fritidsgården, kl. 20.30. Under ca 2 timmar gick vi i flera olika stadsdelar. Vi började i Bagartorp och gick till Ritorp och Frösunda. Sedan vände vi mot Ulriksdal och ny skolan där samt gick via Agnesberg upp till Järvastaden. Avsklutade på Torpet igen. 

De fyra föräldrar som jag gick med var alla besjälade av ett stort intresse för den miljö där deras barn växer upp. De visade upp ett stort engagemang grundat i civilsamhället. En stor styrka var att de kom från olika områden där vi gick, och detta resulterade att vi alla fick lära oss något nytt om de olika områdena.

När vi gick var det mycket lugnt. De ungdomar vi träffade var utanför Torpet. Tämligen naturligt, då det är just i Bagartorp som det finns många ungdomar. En enda incident inträffade och det var efter det att vi vandrat klart. På väg hem stoppade en av föräldrarna ett gäng unga från att förstöra en busshållplats. Det blev ett samtal om värden kopplade till förstörelse och att ett vuxenresonemang om var dessa resurser gör större nytta.

Sett i detta ljus är det obegripligt att det borgerliga styret här i Solna vill lägga ned fritidsgården i Bagartorp och flytta verksamheten till Järvastaden. Inget fel att på sikt bygga upp verksamhet även i Järvastaden, men det är inte där ungdomarna bor idag. Dessutom har det under lång tid varit oroligt i just Bagartorp. Det ska tillägga att det finns gigantiska socioekonomiska skillnader mellan Järvastaden och Bagartorp.

Hitta.se har en livsstilstjänst som belägger dessa skillnader väl. I Bagartorp är snittinkomsten ca 21.000 per månad. Förflyttar vi oss ca 1 kilometer till den tänkta nya adressen för fritidsgården i Järvastaden ökar inkomsterna till nästan 45.000 kr per månad. Inga små skillnader.

Om civilsamhället ska behålla sitt engagemang måste även Solna stad möta detta med kommunalt engagemang. Att överge stadsdelen Bagartorp där det snart inte finns någon kommunal verksamhet är fel. Staden behöver tvärt om öka sitt engagemang i Bagartorp. Det går inte att lita på enkla lösningar och skrika efter fler poliser. Självklart ska polisen vara närvarande i våra stadsdelar, men även kommunen och civilsamhället är viktiga aktörer för att skapa socialt hållbara stadsdelar.

Arne Öberg (S) oppositionsråd

facebook Twitter Email