Moderaternas ideologiska övertygelse har bromsat tusentals hyreslägenheter i Solna de senaste 10 åren

DSC00048

 

 

 

För en tid sedan skrev vi Socialdemokrater en debattartikel om hur viktigt det är för ett socialt sammanhållet Solna att det byggs hyresrätter i kommunen. Torsten Svenonious, ordförande (M) i byggnadsnämnden i Solna, svarade i sin replik med att påstå att från politiskt håll kräva hyresrätter skulle bromsa byggtakten i Solna.

Det stämmer inte. Tvärtom är det Moderaternas ideologiska övertygelse har bromsat tusentals hyreslägenheter de senaste 10 åren.

Torstens replik tydliggör på ett bra sätt de ideologiska skillnaderna mellan socialdemokratisk och moderat bostadspolitik i Solna. Det enda bostadsproblem som Moderaterna identifierar är bristen på ett antal lägenheter. Lösningen som presenterars är att privata byggaktörer lämnar in förslag till Torsten som du sedan väljer bland. Att marknaden visat sig ha ett ensidigt intresse av att bygga för det mest välbeställda kundsegmentet eller saknar både ambition och förmåga att ta ett helhetsansvar för Solnas sociala sammanhållning saknar betydelse för Moderaterna. Så länge det byggs.  

Hur mycket det ska byggas i Solna är Socialdemokraterna och Moderater överens om. Men vi Socialdemokrater delar inte synen att politiker ska vara passiva aktörer som enbart sitter i baksätet och väntar på att marknaden ska presentera förslag. För oss är bostadspolitikens mål ambitiösare än att enbart säkerställa att det byggs.  Eftersom vårt mål är att Solna ska vara en socialt hållbar stad med god integration är vårt mål som politiker att se till att det byggs bostäder för ALLA – både för välbeställda yrkeskvinnor som för lågavlönade ungdomar, både för gästforskare på Karolinska som vill spendera några år i Solna som för barnfamiljer som vill  bo här i flera decennier, både för de som vill köpa sin bostad och för de som vill hyra sin bostad. För om inte alla får bo, då bromsas tillväxten. Senast ut att vittna om detta är företaget Spotify som i sitt öppna brev vädjar till politiker att bygga hyresrätter för att de ska kunna rekrytera kompetent personal. Vårt mål är 50 procent hyresrätter i Solna.

Slutligen vill vi bemöta Torstens falska påstående om att det saknats aktörer som velat bygga hyresrätter i Solna. Verkligen är den omvända. Vår allmännyttiga bostadsstiftelse, Signalisten, har haft en god ekonomi och en ambitiös vilja att mellan åren 2008 och 2018 bygga 1000 nya hyresbostäder i Solna. Trots det har utfallet blivit ynka ca hundra stycken. Orsaken har varit ett totalt ointresse från Moderaterna i Solnas byggnadsnämnd att låta Signalisten expandera. Även privata hyresrättsaktörer som vi träffar vittnar om Moderaternas motstånd mot att låta dem bygga hyresrätter i Solna.

Så Torsten, beskyll inte marknaden för Solnas brist på hyresrätter när det i själva verket är Moderaternas egen ideologiska övertygelse om att Signalisten inte ska tillåtas bygga i Solna i annat fall än när det är finanskris (något Torsten uttryckt under fullmäktige och bostadsdebatter), som bromsat tillkomsten av tusentals nya hyresbostäder i Solna de senaste 10 åren.

Vi  Socialdemokrater vidhåller att det är dags för Solnas politiker att ta ansvar för Solnas stadsutveckling och sociala sammanhållning. Kapitulera inte för marknadens kortsiktiga vilja utan använd marknadskrafterna för att skapa social sammanhållning i Solna. Moderater, man kan inte både påstå sig leda kommunen och samtidigt passivt sitta i passagerarsätet.

// Arne Öberg Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S) i Solna
Martin Eliasson, gruppledare (S) i byggnadsnämnden i Solna

 

facebook Twitter Email