Hyresrätter och kultur på Solnas bästa läge – Så bygger vi en socialt hållbar stad

Alla människor ska ha rätt till ett bra boende. Vi ser den akuta bostadsbristen och den utbredda segregationen i Stockholm och Solna som ett politiskt misslyckande. Vi är bekymrade över att se hur Moderaterna omvandlar Solna till en kommun endast för de välbärgade och hur barnperspektivet saknas när nya stadsdelar planeras. Skrytbyggen prioriteras framför välfärdssatsningar för solnaborna.

I kontrast till utvecklingen i Solna, är vårt mål att Solna ska vara en socialt hållbar stad där människor med olika inkomst, ålder och bakgrund möts i vardagen. Det är en förutsättning för att skapa ett Solna som håller ihop, ett Solna för alla. Vi vill utveckla Slaktarbacken till en sådan plats.

Slaktarbacken är idag en otrygg park som fått förfalla under lång tid – trots dess attraktiva läge precis intill Solna centrums T-bana. Den som vågat sig upp vet att marken är täckt av glassplitter och bänkarna nedklottrade.  Vi vill omvandla Slaktarbacken till en barnvänlig grön oas med plats för boende, lek och konst. En plats där det kulturella inte står i skuggan av det kommersiella, där det småskaliga inte knuffas undan av det storskaliga och där mångfald inte ersätts av enfald.

En plats där solnabor får möjligheten att umgås och utvecklas.

Såhär vill vi utveckla Slaktarbacken om vi vinner kommunvalet 2018: 

  • Vacker och välskött parkmiljö
  • Bygga bostäder, där minst 50 % är hyresrätter
  • Bygga en Konst- och konserthall med kapacitet för 300 sittande publik
  • Lekplats med klätterskulpturer
  • Ateljéer och föreningslokaler
  • Förskola med estetisk profil
  • Kafé och restaurang

Nedan kan du läsa mer och se bilder på hur vi vill utveckla Slaktarbacken.

// Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, oppositionsråd Socialdemokraterna i Solna

PS. När du läst förlaget vill gärna veta vad du tyckte om det. Hör av dig!

 

Vår vision för Slaktarbacken

Bostäderna på Slaktarbacken uppförs i smaråd med medborgarna och byggs av flera olika entreprenörer för att säkerställa variation.
Genom att dela upp fasaderna i mindre volymer samt skifta husens höjd, färg och utformning skapar vi en känsla av småskalighet och trivsel, ungefär som i den äldre delen av Råsunda. Bostäderna uppförs i samråd med solnaborna och byggs av flera olika bolag för att säkerställa variation.

BOSTÄDER FÖR ALLA – MINST 50 % HYRESRÄTTER 

Solna växer. Det är vi glada för. Men vi är kritiska till den ensidiga byggnationen av dyra bostadsrätter i samband med utvecklingen av nya stadsdelar i Solna.  Det utestänger många och bidrar till att skapa ett segregerat Solna med osynliga barriärer av tydliga inkomstskillnader mellan Solnas stadsdelar. Parallellt har Moderaterna under flera år eftersatt nybyggnationen av hyresrätter och kötiden för att få en hyreslägenhet i Solna är oacceptabla 11 år.

I kontrast till utvecklingen i Solna, vill vi bygga ett Solna för alla. På Slaktarbacken bygger vi därför hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter – i olika storlekar och prisklasser.

Att variera både upplåtelseform och lägenhetsstorlek möjliggör för människor i olika skeenden av livet att bo tillsammans. Här kan studenten glädjas för sin kollektivtrafiknära hyresrätt, barnfamiljen uppskatta grönskan för barnen att leka i och pensionärerna njuta av närheten till kultur och shopping.

 

VI SKAPAR EN VACKER STADSDEL MED PERSONLIG KARAKTÄR

Nyproducerade bostadsområden kan upplevas opersonliga och sterila. Det beror delvis på att man fortsatt 60-90-talens trend med att bygga jättekvarter med långa avskalade fasader med minsta möjliga omsorg om detaljer och utformning.

Slaktarbackens omsorgsfulla arkitektur står i kontrast till detta. Genom att dela upp fasaderna i mindre volymer samt skifta husens höjd, färg och utformning skapar vi en känsla av småskalighet och trivsel, ungefär som i den äldre delen av Råsunda. För att ytterligare ge kvarteret en lekfull och personlig karaktär låter vi konsten ta plats – genom  klätterskulpturer för barn och väggmålningar på fasader. För att skapa lokalförankring och stolthet ser vi gärna att lokala konstnärer står för utsmyckningen.

 

 

IMG_5688
Slaktarbacken är idag en misskött och otrygg park mitt i Solna.

FRÅN OTRYGG PLATS TILL BARNVÄNLIG OAS

Slaktarbacken är idag en misskött och otrygg park mitt i Solna. Den som vågat sig upp vet att marken är täckt av glassplitter och bänkarna klädda med klotter.

För att fler ska kunna njuta av platsens utvecklar vi Slaktarbacken till en barnvänlig grön oas för lek, konst och umgänge – mitt i Solna. För att värna parkens miljö bevarar vi de ståtliga ekarna och bebygger endast den stentäckta sluttningen mot Frösundaleden. Bland ekarna anlägger vi bänkar och skulpturer för barnen att klättra i.  

Utemiljön mellan husen blir intima gröna gårdar med fokus på barn och konst. De innehåller sittgrupper, skulpturer, odlingslotter, grillplatser och hängmattor. Här ska människor kunna mötas och umgås – över generationsgränser.

Kullen förblir bilfri även efter byggnation. För att uppmuntra cykelanvändandet erbjuds lånecyklar till de boende och cykelrum med verkstad anläggs i anslutning till portarna. 

På Slaktarbacken bygger vi ett klimatsmart urbant parkboende.

 

Idéskiss över utvecklingen av Slaktarbacken. Varsam utveckling i dialog med solnaborna.
Idéskiss över utvecklingen av Slaktarbacken. Varsam utveckling i dialog med solnaborna.

ETT LEVANDE KVARTER MED PLATS FÖR FÖRENINGSLIV

Boendet är mer än bostaden. Även närområdet med det sociala nätverket av grannar, lekplatser för barn och närliggande servicemöjligheter utgör en del av boendet. Ett fungerande lokalsamhälle är grunden för trygga medborgare. Därför har husen på Slaktarbacken lokaler i bottenplan. Vissa är reserverade för kommersiell verksamhet, såsom kaféer, medan andra är avsatta för kommunal verksamhet och föreningsliv. På Slaktarbacken inrättar vi en förskola med en estetisk profil. Vi vill även att kommunen inrymmer konstnärsateljéer inom området. Det skapar både arbetsplatser och ger ett mervärde genom att bidra till liv och aktivitet inom området dagtid. Slaktarbackens föreningslokaler är anpassade både för möten som för praktiskt arbete såsom t.ex. måleri, hantverk eller yoga/dans.

 

Konst- och konserthallen är tänkt att göra Solna centrum och Slaktarbacken mer levande för de som redan bor i Solna samt attrahera besökare till kommunen.
Konst- och konserthallen är tänkt att göra Solna centrum och Slaktarbacken mer levande för de som redan bor i Solna samt attrahera besökare till kommunen.

 

KONST- OCH KONSERTHALL – EN MÖTESPLATS FÖR SOLNABORNA

Solna har en stolt, men bortglömd, kulturhistoria. Solna har genom historien stått i det kulturella rampljuset genom sin stolta dans-, film- och konsthistoria. De senaste 20 åren har Solna tyvärr varit utan politiska satsningar för att utveckla konsten och kulturen. Det vill vi förändra.

Kulturen en viktig del av välfärden. Den bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Satsningar på konst och kultur bidrar till ökad gemenskap och stärker människors deltagande i samhället.

På Slaktarbacken bygger vi därför en konst- och konserthall med möjligheter för musik-, dans- och teateruppträdanden för 300 sittande besökare. Konsthallen kommer även att inrymma kafé, ett ”open-space” där människor kan umgås, ett ”creative-space” för de kreativa näringarna att utvecklas och lokaler för föreningslivet att använda.

Konsthallen är en viktig satsning i en kommun som idag saknar arenor för kulturlivet. Solna är en av få storstadskommuner som varken har ett kulturhus, en utställningslokal eller en kulturscen. Därför ska konsthallen vara en plats för människor att mötas och utmanas. En plats öppen för såväl unga som äldre, för infödda som nyanlända, för erfarna kulturutövare som för nyfikna förbipasserande.

 

VI FRÄMJAR EN EKOLOGISKT HÅLLBAR LIVSSTIL

I dag köper vi mer prylar än någonsin tidigare. Tyvärr hamnar många av dem på hyllan och samlar damm. Samtidigt växer trenden att byta, låna och skänka. De som idag bor i städer vill gärna själva bidra till ett mer miljömässigt hållbart liv. Detta vill vi stimulera än mer.

På Slaktarbacken tar vi fasta på hållbarhetstrenden och inkluderar därför en möjlighet för hyresgästerna att låna mer kostsamma verktyg, trädgårdsredskap, cyklar och köksutrustning. Även leksaker för barnens utelek. Produkter som är kostsamma men som används förhållandevis sällan. Lånefunktionen är bekväm, kostnadsbesparande och bidrar till ökad hållbarhet samtidigt som den bidrar till en känsla av gemenskap. På Slaktarbacken bygger vi för att främja en ekologiskt hållbar livsstil.

 

VAD TYCKER DU OM VÅRT FÖRSLAG?

Vi vill utveckla Solna tillsammans med dig. Så nu när du läst förslaget, vill vi gärna höra vad du tycker om det! Maila oss på [email protected] och [email protected] eller gå in på vår facebooksida Socialdemokraterna Solna och skriv en rad! Eller varför inte slå oss en signal på 070-579 44 22 (Arne) eller 072-543 33 62 (Sara)

Sara Kukka-Salam och Arne Öberg
Sara Kukka-Salam och Arne Öberg

 

 

facebook Twitter Email