Helhetstänket saknas i Moderaternas byggplaner

Vi borde värna stadsdelens behov av bostäder, tillgång till viktig kommunal service som skolor, äldreboenden och fritid med mera för att skapa en bra stadsmiljö där vi samtidigt höjer värdet och utvecklar bra grönområden, skriver Arne och Sara i veckans Vi i Solna.

Screen Shot 2015-10-27 at 10.17.18
Insändare i Vi i Solna 20151024

Varför en stadsdelsstrategi när man ändå struntar i helheten?

Innan valet 2014 presenterades två konsultuppdrag från Solna stad som gick under namnet strategi för stadsdelarna Bergshamra och Hagalund. Det var en ambition att ta ett större grepp om utformning av stadsdelarna och inte utveckla vår stad som en frimärkssamling där markbit efter markbit säljs eller planläggs utan att någon ser till helheten.

I Hagalund har det väckts starka reaktioner mot förslaget då många upplever att staden kör över de boende. I Bergshamra har också kritik väckt mot förslagen i strategierna. Något politiskt beslut har dock inte tagits om att genomföra någon av strategierna. I det skenet förvånar det oss mycket att moderaterna i Solna nu släpper fram två s k markanvisningar till byggbolag i två olika områden i Bergshamra. Det är i någon mening en återgång till frimärksbyggandet. Vi borde göra tvärt om, dvs ställa ut förslagen som finns i strategierna och tydligt ta höjd för hur vi värnar stadsdelens behov av bostäder, tillgång till viktig kommunal service som skolor, äldreboenden och fritid med mera för att skapa en bra stadsmiljö där vi samtidigt höjer värdet och utvecklar bra grönområden. 

Vi hade också gärna sett en bra analys av stadsdelarnas upplåtelseformer. Nu är det återigen enbart bostadsrätter med inslag av bostäder för LSS och sociala lägenheter. 

Vi tror inte detta är rätt modell för att bygga ihop Solna. Låt stadsdelsstrategierna bli utgångspunkt för ett helhetstänk.

// Arne & Sara

facebook Twitter Email