Framgångsrik kongress i Göteborg

8-12 april höll Socialdemokraterna från hela Sverige kongress i Göteborg. Det var runt 2000 motioner och nya riktlinjer som det togs beslut om. Beslut som lägger grunden för socialdemokraternas politik. Beslutsfattarna var 350 ombud. Från Solna var det Sophia Andersson och jag (Arne Öberg) ombud.

Dagen innan kongressen inledes skedde terrorattentatet i Stockholm. En obegriplig händelse och ett stort angrepp på det öppna samhället. Allas våra tankar gick till drabbade och anhöriga och Stockholm som stad. Tveklöst kom attentatet i Stockholm att påverka kongressens stämning – med all rätt.

kongress-statsministrn

Stämningen på kongressen var med beskrivningen ovan trots sin återhållsamhet och eftertänksamhet i grunden god. Det är alltid berikande att träffa partivänner från hela Sverige och inse att det finns mycket som förenar men även det som skiljer.

Riktlinjerna som nu är tagna av kongressen ger en tydlig riktning om vad vi socialdemokrater vill. Kongressens arbetsnamn var trygghet i en ny tid. Detta ska ses i ljuset av att samhället snabbt förändrats med ökat internationell orolighet, ökat gängkriminalitet med flera inslag av skottlossning i våra storstäders förorter, ökat hat på nätet mm. Detta ställer krav på en politik som löser reella utmaningar. Inom detta område är tveklöst löftet om 10 000 fler poliser och en utbyggd polishögskola en viktig del för att skapa ökad tilltro till rättsväsendet och fler poliser där de behövs bäst.

Skolan var en naturlig del av kongressen, och här skulle jag vilja lyfta fram ett axplock.

  • Kunskap ska göra den svenska skolan starkare. Det handlar om att elever ska lära sig mer och att det krävs en politik som säkrar att alla skolor ska vara bra skolor.
  • Ardalan Shekarabi som var en av de föredragande på skolområdet gav en bra bild:
    • Samhället ska säga: gör din plikt och plugga hårt så har du alla möjligheter framför dig. Oavsett vem du är.
  • Vi tror heller inte att skolan främst är en arena för marknaden, utan det som ska stå i fokus är kunskap. Vi vill kraftigt begränsa både vinstjakt som konfessionella inslag i skolan. Med konfessionell ska läsas med religiös inriktning
  • Kvaliteten i undervisningen ska stärkas
  • Mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar och översyn av systemet med skolpeng
  • Rättvisare skolval – kötid som urval slopas och alla huvudmän för skolor ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund.

Riktlinjerna när det gäller migrationspolitiken fick ett antal förtydliganden där Socialdemokraterna eftersträvar en både ansvarsfull och solidarisk migrationspolitisk. Inom EU kommer vi som parti att arbeta för att säkra vår principiella inställning att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar bra etablering. Men vi menar även att det måste vara ordning och reda i den svenska flyktingpolitiken. Det är inte möjligt för Sverige att ha en lagstiftning som väsentligt skiljer sig från övriga länder i EU.
2017-kongress-sophia

Sophia Andersson satt i arbetsgruppen för jobb och tillväxt. Här finns nya skrivningar om att bra villkor och kollektivavtalsenliga löner ska prioriteras. Vi som parti tar ställning emot hyvling – ett fenomen som blev realitet i grannkommunen Sundbyberg när kommunal verksamhet lades ut på entreprenad och stor del av personalen fick besked om att deras heltidsjobb reducerats till ett deltidsjobb. Vi menar tvärtom att normen ska vara tillsvidare-anställningar på heltid samt att det ska finnas ett skydd liknande det som finns för uppsägning.

Avslutningsvis några ord om den akuta bostadsbristen – inte minst bland unga. Vi anser att forskningen ska ha en nyckelroll och att hållbarhet ska vara ett ledord när bostadsbristen byggs bort. Vid förra kongressen beslutades om en byggoffensiv och att bygga minst 250 000 nya bostäder fram till 2020. Det är därför glädjande att förra året påbörjad 64 000 nya bostäder. Byggoffensiven ska fortsätta. Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden. Många har idag inte råd att efterfråga det som byggs och de boenden som finns tillgängliga. Av den anledningen måste allmännyttan användas – det är ett viktigt verktyg för att klara bostadsförsörjningskravet.

//Arne Öberg (S) oppositionsråd i Solna

facebook Twitter Email