Dags att ta ansvar för NKS, Moderaterna!

Moderaternas hantering av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) kan vara det värsta slöseriet någonsin i svensk offentlig verksamhet. Slöseriet får allvarliga konsekvenser för invånare i alla Stockholms läns kommuner, inte minst för Solnaborna. Som kommunpolitiker kan vi inte acceptera att problemen kring NKS drabbar våra invånare. Några av Moderaterna i Solnas främsta namn är även landstingspolitiker, nu är det dags för dom att driva på sitt parti för ett omedelbart stopp av detta enorma slöseri med skattebetalarnas pengar.

Efter DN:s senaste avslöjanden om allvarliga brister i ekonomin på NKS kopplat till konsultföretaget Boston Consulting Group är det tydligt hur långt rötan i landstinget har tillåtits gå. Jävsförhållanden har inte utretts och konsulter arvoderas flera hundra tusen i månaden på oklara grunder. Miljarder av skattebetalarnas pengar har slösats bort på vad som redan är världens dyraste sjukhus. Det får allvarliga konsekvenser. Sedan flytten till NKS inleddes har vårdköerna vuxit dramatiskt och personalbrist gör flera hundra vårdplatser i länet hålls stängda. Nu tvingar dessutom Moderaterna flera sjukhus till ytterligare stora besparingar för att kunna finansiera bygget av Nya Karolinska.

Vi har som kommunpolitiker ett ansvar för att våra medborgare har tillgång till en pålitlig och förstklassig vård. I landstingsfullmäktige sitter två av Moderaterna i Solnas främsta namn, kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk och kommunfullmäktigeledamot Zanna Rådén Mårtensson. Nu förväntar vi oss att dom går i främsta leden för att få sitt parti att omedelbart stoppa detta slöseri. Vi Socialdemokrater vill att Moderaterna stoppar alla konsultutbetalningar i väntan på en översyn av vilka tjänster det faktiskt finns behov av, konsultarvoden får aldrig gå före en bra vård. Dessutom måste akutsjukhusen få de resurser de behöver för att möta medborgarnas vårdbehov under 2018.

Vi vill att vårdens pengar ska gå till vård.
Vad vill Moderaterna?

facebook Twitter Email