Cykelplanen en bra ambition, men missar målet

Cykelväg

Beslut om ny cykelplan för Solna togs på kommunstyrelsen  av maj. Det är bra att Solna lägger krut på cykelfrågorna. Vår analys av cykelplanen är dock att den missar flera viktiga mål. Den bygger på en redan föråldrad kartläggning och de missar målet i flera lägen att ta vara på befintliga investeringar i tunnlar under stora vägleder i syfte att förenkla för cykeltrafiken.

Frösundaleden är en av de stora trafiklederna genom Solna. Denna väg hade innan Tvärbanan byggdes 13 bra cykelunderfarter. 5 bra underfarter offrades och efter bygget kvarstod blott 2 av dem och de var de rejält försämrade med mer omfattande omvägar och minst 2 där du nu möts av en trappa eller annat som inte förenklar för de som cyklar. Av kvarvarande 10 underfarter är endast 4 underfarter med i cykelplanen. 6 underfarter finns inte med i kartläggningen. Det tycker vi är slarvigt och ogenomtänkt. Ska man satsa på cykeltrafik ska man självklart använda den befintliga infrastrukturen som finns som underlättar för cykeltrafik och som är snabbare att ta än att leda trafik över leden.

Inte mindre än 3 cykelstråk leds över Frösundaleden:

  1. Solnastråket går via den ökande korsningen Frösundaleden och Solnavägen. Detta är en usel lösning där man ska åka via en labyrint på Solnacentrumsidan.
  2. Sundbybergsstråket som ska korsa signalstyrning över både tvärbanan och Frösundaleden vid Ankdammskorsningen. Man anger alternativ via en tunnel upp mot Solna strand men det är en omfattande omväg och således inte något reellt alternativ
  3. Huvudcykelstråk 5 går vis samma korsning som nr 2 ovan.

Inte ett enda stråk går via vare sig Norra kyrkogården eller Hagaparken, som är väl lämpade för att cykla i miljö utan biltrafik och som dessutom erbjuder en trevlig parkmiljö. Inte heller är det utmärkt något cykelstråk via Järvastaden mot Kista som är ett känt stråk som dessutom har haft egna röda skyltar genom Solna under lång tid.

Ett annat område där det blivit avsevärt svårare att ta sig fram med cykel är längs med Kolonnvägen när Signalbron till Arenastaden byggdes. Där leds ny cykeltrafiken om så att flera åker vilse och det saknas helt skyltning. Här får man ofta frågor. En annan klassiskt felskyltning är vi Solna centrum i backen upp mot Hagalund. Tunneln som stängdes efter bygget av tvärbanan har kvar skyltarna, men därifrån kommer ingen längre med cykel, så skyltarna uppfyller ingen funktion.

Huvudstastråket är intressant. Det börjar uppe vid Haga Norra och leds längs med Frösundaleden och cykelleden är hela tiden på södra sidan av Frösundaleden. Här hade ett betydligt bättre stråk varit att åka över Hagalund och parkområdet samt att när du kommer till Solna centrum ska man passera Huvudstagatan och Ankdammsgatan, trots att det även har finns flera tunnlar som skulle kunna varit avsevärt bättre alternativ.

Sist men inte minst så redovisar planen inte de s.k. lokala cykelstråken. Det gäller förbindelser mellan lokala målpunkter inom stadsdelarna. Men detta är samtidigt de enda stråk som anses vara lämpliga för barn att ta sig till skolan och ”aktiviteter”.

Huvudstråk är till skillnad från barnens behov viktiga målpunkter i staden och i grannkommunerna, samt att de har till uppgift att knyta samman med de regionala cykelstråken. Att inte skolor och våra fritids- och idrottsanläggningar är svårt att förstå.

Visst är det bra att cykelfrågor lyfts på dagordningen, men vi finner det svårt att förstå Solna stad inte bättre nyttjar våra befintliga underfarter och att barnperspektivet inte finns med i cykelplanen.

Sara Kukka-Salam & Arne Öberg – kommunalråd i oppositon

facebook Twitter Email