Bygg hyresrätter på Motorborgen

I bästa tunnelbaneläge, på taket på garaget Motorborgen i Västra skogen vill vi socialdemokrater i Solna bygga hyresrätter. Vi vill komplettera den storskaliga bebyggelsen från 1960-talet med moderna arkitektur som kommer bli ett blickfång när man kommer in i Solna från Essingeleden.

Genom att bygga på ett befintligt bilgarage tas inga grönområden i anspråk, utan tvärtom nyttjar vi ett mycket bra läge intill en tunnelbanestation. Genom att bygga bostäder får området runt hela garaget mer liv och rörelse och området kring Motorborgen blir en tryggare miljö.

Med nybyggnation skapas även bättre underlag för ökad lokal service och en bättre gatumiljö.  Bottenplanet i dagens Motorborg är ödsligt och här låg tidigare en bensinstation. I kontrast till dagens ödslighet, vill vi se ett urbant serviceutbud på bottenplan. En restaurang? En cykelverkstad? En affär? Vad vill du se på bottenplan? Vi vill även att hela Västra skogens torg fräschas upp till att bli ett levande torg med planteringar, service och ytor att umgås på.

Vi lanserar i god tid innan valet 2018 ett antal hyresrättsförslag som vi nu är ute på gator och torg och samtalar om. Det är dags att gå från dagens verklighet, där de styrande politikerna gör upp om byggplaner med byggjättar i slutna rum utan insyn för varken oppositionen eller solnaborna, till en kultur där politiken samtalar om Solnas utveckling med just solnaborna.

Solna behöver fler hyresrätter. Dagens moderatstyre erkänner öppet att de misslyckats med att bygga hyresrätter. I grunden handlar det främst om ett genuint ointresse från Moderaterna att bygga just hyresrätter. De senaste tre åren har över 1000 bostadsrätter byggts i Solna, men inte en enda hyresrätt. Faktum är att de senaste sex åren har mindre än 7 % av allt som byggts i Solna varit hyresrätter.

En effekt av Solnas attraktiva läge och skenande markpriser, har priserna på nybyggda lägenheter i Solna skjutit i höjden och det ensidiga byggandet av bostadsrätter har inneburit starten på en befolkningsförändring. För att ha råd att flytta till Solna idag krävs idag jämförelsevis höga inkomster – något som stänger ute flera grupper, inte minst unga, pensionärer och nyanlända. På sikt leder denna bostadspolitik till att Solna bidrar till en regional segregation i huvudstaden, där Solna blir hemvist enbart för välbärgade personer. I kontrast till denna utveckling vill vi ha ett Solna för alla.

Om vi får leda Solna efter 2018 lovar vi att bygga 500 hyresrätter i Solna – varje år. Hyresrätter på Motorborgen är en del av detta löfte.

// Arne och Sara

PS. Det är en utmaning att ersätta alla parkeringsplatserna i garaget, men vi är öppna för andra lösningar. Många uppfattar Motorborgen som grotesk – och vi ser inget behov av att bevara denna brutalism. 

Arne och Sara på Motorborgen.
Arne och Sara på Motorborgen.
facebook Twitter Email