Bedrövligt låg ambitionsnivå för Solnas förskolor

På Backens förskola i Solna har en grupp förskoleföräldrar själva tagit initiativ till att rusta upp sin förskola. Så ska det inte behöva vara. Att Solnas förskolor och skolor upprätthåller en god standard är ett absolut minimum. Vi vill mycket mer än så.

Under moderaternas snart 20 år vid makten i Solna har satsningarna på förskolan uteblivit. Det har lett till nedgångna lokaler och tråkiga utomhusmiljöer för dom allra minsta. Vad som är kanske ännu värre är att förutsättningarna för personalen att göra det goda jobb som de vill och kan göra, steg för steg, raserats. De senaste tio åren har Solna haft bland de största barngrupperna och lägsta personaltätheten i Stockholms län.

Att rusta upp förskolors lokaler och utomhusmiljöer är rent och skärt underhåll, det ska inte krävas föräldrauppror och egna initiativ. Att vanligt underhåll av skol- och förskolemiljöer pekas ut som en satsning i moderaternas nya budget visar på en bedrövande låg ambitionsnivå. För att minska barngrupperna och öka personaltätheten krävs ett piggt styre med ambition att verkligen satsa på Solnas förskolor.

Socialdemokraternas mål för Solnas förskolor är tydligt: Vi vill ha 3 pedagoger på 15 barn i genomsnitt. Att införa det kostar 30 miljoner kronor. Dessa miljoner hade vi i vår föreslagna budget för 2018. Det är en budget med reella satsningar på Solnas förskolor och skolor. Satsningar som kommer ge riktiga resultat.

Det är självklart att förskolorna i Solna ska erbjuda en lärorik och stimulerande miljö för alla barn. Men det krävs mer än så! Barngrupperna ska vara små och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att möta varje barns behov. Det är dags att höja ambitionsnivån för Solnas förskolor!

facebook Twitter Email