Långsiktighet måste räcka längre än en graviditet

radda-bergshamraskolan

Som en blixt från klar himmel lanserades förslaget att lägga ned Bergshamraskolan. Lyckligtvis har förslaget nu stoppats. Raol Wallenbergskolan tog tillbaka sitt ”erbjudande”. 

Men vad var det som hände under dessa tre händelserika veckor och är det inte många frågor som fortfarande hänger i luften? Den centrala frågan för oss socialdemokrater är hur vi åter ger Bergshamraskolan framtidstro och styrka trots ett politiskt styre som så tydligt visat att de givit upp hoppet om skolan.

Det finns flera intressanta iakttagelser att göra när det gäller partikultur rörande hanteringen av denna skolfråga. Vår något förenklade analys är följande:

Moderaterna – stack huvudet i sanden och fanns inte med i några diskussioner på nätet – en arena där de ofta är aktiva. Men… det bör påpekas att på nationell nivå antog Moderaterna under  2016 en nolltolerans mot dåliga skolor. Var det denna nolltolerans som drev fram förslaget om nedläggningen? Eller var det bara lite privatiseringsiver? Oberoende vilket motivet var, saknas en analys av hur den tilltänkta friskoleaktören skulle kunna garantera en bättre skola i Bergshamra.

Liberalerna intog en mer aktiv roll. Sällan har vi sett så långa facebookinlägg i försvar för moderaternas privatiseringsiver. Men några argument om varför det är liberalt att lägga ned kommunala skolor såg vi inte. Gör man en utblick på nationell nivå finner vi att Liberalerna förra året ville förbjuda religiösa friskolor.  

Kristdemokraterna var inte särskilt aktiva när det gäller Bergshamraskolan, men kanske beror det på att de var upptagna med att klia gamla partivänner på ryggen. I motsats till Liberalerna påpekade KD på riksnivå att det inte vill ha några friskolor om de inte fick vara religiösa.

Centern visade upp ett starkt civilkurage och var det parti vi såg på torget och en av företrädarna var både synlig och deltog i samtalen. Här tog centern pluspoäng i våra ögon.

Bergshamrapartiet gick från att vara ett lokalt parti till att bli partiet som sköt sig själva i foten genom att både uppvisa en förvånande naiv inställning och tycktes helt glömma bort att föra samtal med boende i området.

Men var fanns politiken?

Inte sällan möttes vi av ståndpunkten att driftsfrågan inte är central från just politiskt håll. Denna ståndpunkt vill vi gärna stanna upp vid lite. Oberoende om det är offentlig eller kommunal verksamhet som du ansvar för, så har du ansvar för en drift och vill därmed säkerställa en hög kvalitet i det som produceras. Oberoende om det är kunskap eller andra tjänster eller produkter. Om man då hävdar att driftsfrågan inte är central, vad innebär det? Att vem som helst när som helst kan ta över verksamheten? Skulle inte tro det!

Att ansvara för skolan i Solna och då framför allt den kommunala skolan är en kommuns absoluta kärnverksamhet. Mer än hälften av kommuns budget går till skolan. Att inte ta ansvar för våra kommunala skolor, dvs. den verksamhet där man sökt medborgarnas mandat i val för att driga. Att sedan ha inställnigen att driften är en ointressant fråga blir för oss socialdemokrater ett obegripligt resonemang.

Låt oss vara tydliga. Friskolor är varmt välkomna till Solna. Alla äger rätten att ansöka om tillstånd hos skolinspektionen och det är inte ont om lokaler att hyra i vår stad, men för att det ska uppstå valfrihet och mångfald är vår politik mycket tydlig – det sker genom att vi säkerställer kommunala skolor av högsta klass i varje stadsdel.

Det är inte politikernas uppgift att vare sig uppvakta eller uppvaktas av friskolor för att lägga ned den kommunala verksamheten. Vi befarar att alla de kommunala skolorna i Solna nu måste bäva för att de ska hotas om nedläggning om det vi såg i Bergshamra är moderaternas politik för Solna. Vi vill tvärtom statsa på våra skolor. Politik gör skillnad, och vi anser att utmaningar ska lösas – inte privatiseras.  

Det som är riktigt intressant är att samtliga partier i det moderatledda styret i Solna samt Bergshamrapartiet nu behöver förtydliga var de står i skolfrågorna här i Solna. Det blev mycket tyst från alla håll och deras försvar för en friskola har tonats ned eller så de försökt pudla bort frågan. Det vore klädsamt om de var tydliga med vad de tycker!

Nu behövs framtidstro och styrka i Bergshamraskolan

Efter ett rejält magplask med att lansera politiska förslag som helt saknar förankring är det vår förhoppning att vi kan få till stånd breda samtal om hur vi stärker skolan i Bergshamra och hur man bäst skapar framtidstro. Ta med föräldrar, personal från skolan samt skolpolitiker så att vi får en riktigt långsiktig satsning på skolan i Bergshamra. Om den är bred och med stor uppslutning blir den även stabilare. Det kommer vi verka för.

Vi är gärna garanten för att långsiktighet är mer än 9 månader. Våren 2016 lanserades en punktlista med förslag för Bergshamra från moderatstyret och Bergshamrapartiet där det utlovades långsiktiga satsningar. Så kort sikt får bara inte långsiktighet vara!

Sara Kukka-Salam & Arne Öberg – oppositionsråd S

facebook Twitter Email