Bergshamraskolan – där nu barnen är brickor i ett spel

dsc_0136

Beskedet om att Bergshamraskolan ska läggas ned och att driften ska tas över av Raoul Wallenbergskolan från hösten 2018 kom som en fullständig överraskning efter julledigheten. Varför vi är emot nedläggningen kan du läsa om i vårt förra blogginlägg. I detta inlägg reflekterar vi över vad som hänt sedan det första informationsmötet för en vecka sedan.

Bergshamraskolan var på väg åt rätt håll

Låt oss stanna upp lite och reflektera över det som egentligen har hänt. En kommunal skola som uppenbart haft flera svåra år bakom sig är nu troligen på rätt väg om man lyssnar till föräldrar och barn på skolan, och vi har fört många diskussioner med föräldrar på Bergshamra torg och följt engagerade trådar på Facebook. Förutom en skola på väg åt rätt håll står stadsdelen dessutom inför en viss nybyggnation och stadens egna befolkningsprognoser visar på en ökad befolkning i stadsdelen. Med stor sannolikhet även en föryngring av befolkningen.

Idag går många barn från Bergshamra i den kommunala Mörbyskolan i grannkommunen Danderyd. När vi socialdemokrater ställt frågor till Danderyds utbildningsförvaltning svarar de uppriktigt att de under de närmaste åren kommer att ha fullt på de egna skolorna med barn från den egna kommunen pga större barnkullar i Danderyd.

Allt detta sammantaget pekar på att förutsättningarna för ett större elevunderlag i Bergshamraskolan i grunden är mycket goda. I detta läge väljer alliansen i Solna att lägga ned skolan och ge nyckeln till en friskoleaktör – som efter två säljmöten inte förmår locka föräldrarna med sina visioner.

Hemlighetsmakeri och avsaknad av analys

Det kommunala uppdraget som politiker är inte att hitta aktörer som likt Tibblegymnasiet i Täby fick ta över en fungerande kommunal verksamhet.

Ändå verkar det som om brådskan att ge bort elever och en skola i utveckling till en redan förutbestämd aktör överskuggar föräldrarnas vilja och elevernas möjlighet till de bästa förutsättningarna för en bra start i livet.

För vad är det egentligen denna friskoleaktör kan göra bättre? Detta har inte presenterats på något av informationsmötena. Har det över huvud taget gjorts någon analys från de styrandes sida? Och vad blir konsekvenserna för elever och lärare under tiden denna process pågår?

Vad krävs för att de borgerliga partierna ska ändra sig?

Inför beslutet i kommunstyrelsen erbjöd den moderatledda alliansen föräldrarna med några dagars varsel inbjudan till informationsmöten. På dessa möten skulle inte ens de styrande delta utan enbart den tilltänkta friskolan och några kommunala tjänstemän. Rena pampfasoner. Så här illa får de politiker som har makten inte hantera viktiga samhällsförändringar.

En namninsamling med nära 500 underskrifter till förmån för fortsatt kommunalt ägande talar sitt tydliga språk. Vi undrar verkligen vad som skulle behöva ske för att alliansen eller Bergshamrapartiet (BEP) ska göra det kloka politiska övervägandet att dra tillbaka ett bristfälligt förslag. En bordläggning av beslutet i kommunstyrelsen ändrar i sak ingenting annat än att beslutet, i identisk form, flyttas fram två veckor till den 30e januari. Vad spelade det då för roll att de styrande politikerna till sist visade upp sig för föräldrarna när beslutet ändå inte var tänkt att ändras.

Man får inte kapitulera från sitt politiska ansvar

Vi anser att förslaget är bristfälligt av den enkla anledningen att ingen kan garantera att det skulle bli en bättre skola. Som kommunpolitiker har vi ett extra stort ansvar för de verksamheter som är just kommunala. Vi ger dem resurser och styr dem genom lokala politiska beslut. Det gäller allt från upprustning av lokaler och IT till säkerställandet av att alla elever ska klara skolan. När man kapitulerar från det uppdraget så kapitulerar man även som politiker.

Vi välkomnar utan tvekan friskolor till Solna, men de behöver på egen hand hitta lokaler och lärare för sin verksamhet.

 

Vill ni komma i kontakt med oss tveka inte att höra av er via mail, telefon eller på FB.

// Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, Oppositionsråd (S) i Solna

[email protected], [email protected]

Eva Eriksson, 2:e vice ordförande (S) i Barn- och utbildningsnämnden

[email protected]

facebook Twitter Email