En av fyra elever klarar inte skolan i Solna – Statusrapport för Solnas skolor 2016

 

skolbarn

Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering 23 av 26). Endast tre kommuner har lägre andel barn som klarar grundskolan än Solna. 

Inte ens barn till högutbildade föräldrar klarar skolan i Solna. Var femte av dessa misslyckas. Faktum är att barn till högutbildade föräldrar har lägst chanser i hela Stockholms län att klara grundskolan om de går i en i skola i Solna (placering 26 av 26).

Det är dags att vända den negativa trenden. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Målet är att alla barn ska klara grundskolan.

I denna rapport fördjupar vi oss i hur skolsituationen i Solna ser ut. Rapporten avslutas med en presentation av de åtgärder vi omedelbart vill vidta för att vända trenden.

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam
Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

facebook Twitter Email