Moderaterna staplar lögner i talarstolen om den svenska modellen

20160427_135938

Förra veckans Uppdrag granskning där arbetsförhållanden på Mall of Scandinavia uppmärksammades väckte med all rätt starka reaktioner. Det framgick med beklaglig tydlighet att arbetsförhållanden och säkerhet allvarligt åsidosattes och att ingen tog ansvar för alla underleverantörer som var inne på byggarbetsplatsen.

På Socialdemokraterna Stockholm läns distriktskongress 23-24 april togs ett uttalande om just den svenska modellen som är väl värd att sprida.

På fullmäktige här i Solna den 25 april var det debatt om vita jobb på initiativ från Vänsterpartiet som lämnat en interpellation om LO:s modell. Den debatt som följe var intressant av flera skäl då moderaterna utgav sig för att vara värnare av den svenska modellen. 

I det skriftliga svaret angav man att man inte kan ställa krav enligt kollektivavtal efter rekommendationer från konkurrensverket. Men några sådana rekommendationer finns inte, utan verket har försökt sammanfatta rättslaget i en rapport (2015:6) om just arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det är tydligt att det går att ställa krav i upphandling. Sammanfattningen lyder: Konkurrensverket vill framhålla att upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera vad det är man vill upphandla, det vill säga vad som ska vara föremål för kontraktet som upphandlas, och ta sociala hänsyn utifrån sina egna preferenser och behov. Denna hänsyn kan bland annat avse möjligheten att inkludera arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader som utförs i Sverige.

Moderaterna påstod i debatten även att antalet anslutna arbetsgivare är fler än antalet anslutna LO-medlemmar. Men låt oss en gång för alla avfärda det påståendet. Sveriges Byggindustrier anger på sin hemsida ca 3200 medlemsföretag och Facket Byggnads har över 102 000 medlemmar. En rejäl lögn från talarstolen i Solnas fullmäktige.

Moderaterna hävdade även att uppföljning av Vita Jobb modellen i Malmö inte belägger att projektet leder till ökad social hållbarhet. Men i utvärderingen från projektet så framgår följande citat:

Den övergripande slutsatsen från pilotprojektet är att upphandlingsverktyget kan utnyttjas strategiskt för att bidra till att uppnå Malmö stads målsättning om att bli en socialt hållbar stad.

Man staplar lögner och osanningar på varandra i debatten som gör att det inte går att lite på moderaterna i Solna. 

Moderaterna säger att de värnar den svenska modellen när vi har en debatt om den blir det mycket rörigt. De säger bl.a. att valfrihetsreformer på 90-talet är en central del av den svenska modellen och att de minsann värnar modellen, men det är nog ingen som kopplar möjlighet att välja skola till en modell på arbetsmarknaden som värnar ansvarstagande och jämförda parter där staten inte reglerar minimilöner.

Det finns historiskt inte många reformer inom den svenska modellen som moderaterna röstat för och än mindre som de lanserat när de haft makten. Bistå oss gärna om ni kommer på någon. 

När Alliansen kom till makten 2006 var en av de tidiga reformerna just höjningen av avgiften till försäkringen a-kassan. Det handlade om en fördubbling av avgifterna för 1,5 miljon svenskar. Man drog in 14 miljarder mer till statskassan. Det är vad moderaterna menar med att värna den svenska modellen.

Det är hög tid att Solna börjar ställa krav på kollektivavtal i sina upphandlingar inom inte minst byggsektorn. Moderaterna måste sluta avslå våra initiativ i frågan. Det offentliga Sverige upphandla för runt 600 miljarder årligen och därmed är vi en central aktör på arbetsmarknaden som kan säkerställa ordning och reda.

Vår slutsats är att vi snarare ska stärka våra krav i upphandlingar. Den svenska modellen syftar till jämlikhet och att garantera alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden schysta villkor och en lön man ska leva på. Den svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas.

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam – oppositionsråd i Solna

facebook Twitter Email