Hagalunds industriområde behöver kollektivtrafik

IMG_0269

Vid veckans kommunstyrelse skrev samtliga gruppledare under ett svar till Sverigeförhandlingarna där vi lyfter frågan om t-banestation i Hagalunds industriområde.

Moderaterna söker konflikt med förhandlarna och staten i sina utspel, men vi tror detta är en både förlegat och usel taktik. När Stockholmsförhandlingarna gick av stapeln var det bara organ styrda av moderater som var med och fick utdelning. Det gällde regeringen, landstinget och de kommuner som då belönades. Det är samma förhandlare som genomför Sverigeförhandlingarna och uppdraget kom ursprungen från Reinfeldtregeringen och Sverigebygget, som sedan ändrade namn till Sverigeförhandlingarna.

Värt att påminna är att Sverigebygget handlade om följande:

  • 140 miljarder stambanor
  • 70 miljarder infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder
  • 200 miljarder på bostäder

När nu Sverigeförhandlingarna börjat granska finansieringen blir det uppenbart att utspelet saknade analys för reella kostnader. Det var en valflirt med klart bristande underlag, eller om man så vill Sverigebygget stod på mycket bräcklig grund. Bara snabbspårvägen ligger nu i intervallet 190 – 330 miljarder kronor mot 140 miljarder kr i utspelet innan valet. DN uppgav i december att prislappen nu är uppe i 265 miljarder, allt enligt Trafikverkets beräkningar.

När det gäller infrastruktur och kollektivtrafik i storstäderna är bara summan för de föreslagna förhandlingsåtgärder i Stockholm en summa på 35 miljarder, och då gäller det bara kollektivtrafik i Stockholm och utan höjd för åtgärder i Malmö och Göteborg. Ser man till summan att de förslag som landstinget har beräknat för vår region är det en summa på närmare 60 miljarder. Alltså samma sak här att de summor som presenterades i Sverigebygget var så grovt tillyxade att de vid en efterkontroll inte håller alls.

Solna förslag om att öppna upp stationen i Hagalund fick dessvärre ingen framgång i den första förhandlingsrundan. Det handlar då om att öppna upp stationen som skulle förberedas i avtalet i de s.k. Stockholmsförhandlingarna, dvs. Gula linjen från Odenplan till Arenastaden.

Det Solna spelat in i Sverigeförhandlingarna är dels stationen i Hagalund samt förlängning av Gul linje till Mörby och vidare mot nordost samt förbättrad cykelinfrastruktur. Tunnelbanans utbyggnad är viktig för regionen. Gul linje mot nordost skulle skapa flera viktiga bytpunkter i vårt kollektivtrafiknätverk och avlasta t-centralen. Långsiktigt tror vi detta är viktigt, men dessvärre ställs t-bana mot Roslagsbana för Nordostkommunerna och än mer trafik in till t-centralen. 

Åter till Solna och våra utmaningar. Stationen i Hagalunds industriområde är viktig av flera skäl. Den skulle tillföra stora nyttor i ett framtids viktigt utvecklingsområde med närhet till Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet som idag helt saknar kollektivtrafik.

En annan viktig effekt är att Solnavägen på sikt upphör att vara led för farligt gods, vilket gör det möjligt att göra om den till en stadsgata med bostäder vilket gör att en ny station på sikt kommer bli viktig för många nya boende längs med Solnavägen.   

Att bygga den samtidigt som man bygger Gul linje har uppenbara ekonomiska fördelar som vi med Solnaögon gärna lyfter. Lyfter man fram kloka argument är det vår förhoppning att Solna kan få mer tunnelbana, utan att spela rollen som försmådd lillebror mot staten.

Sara och Arne – oppositionsråd

facebook Twitter Email