(S) Arenarapport: 10 år av slöseri

Klicka här för att komma till rapporten som beskriver turerna kring Friends arena, Arenastaden och markaffärerna.

Äntligen har vi fått beskedet att Solna stad nu lämnar sitt ägande i Friends Arena. Det gläder oss att Moderaterna kommit till samma insikt som vi Socialdemokrater haft från projektets början – Solna stad ska vara hemkommun för Sveriges nationalarena, men inte äga den. En arena av denna storlek är ett högriskprojekt som drivs bäst av kommersiella aktörer. Redan tidiga riskanalyser visade att arenan beräknades gå med förlust i 25 år. För att den skulle ge en marknadsmässig avkastning på investerat kapital skulle den alltså årligen behöva ha dubbelt så många besökare som Globen, Hovet, Annexet och Söderstadion tillsammans.

Sedan starten har vi Socialdemokrater haft en tydlig åsikt om kring hur den nya arenan skulle finansieras. Vi förespråkade att kommersiella intressen skulle stå för engagemanget i den nya arenan. Även Moderaterna vid den tiden var tydliga med att Solna stad inte skulle bidra med skattemedel till arenabygget och var kritiska till vårt förslag på en engångssumma. Dåvarande kommunstyrelsens ordförande, Lars-Erik Salminen, sa i media ”Som moderat tycker jag det är fel att ge bort kommunala medel till privata bolag – så gör man bara i sossestyrda kommuner”.

Verkligheten blev dock en annan. Mot Socialdemokraternas vilja, bestämde sig Moderaterna för att Solna stad skulle gå in som delägare. Pehr Granfalk, nuvarande kommunstyrelsens ordförande, satt redan vid denna tid i Moderaternas ledning.  Beslutet motiverades med att projektet var en vinstaffär för Solna stad. Solna stad skulle betala 218 miljoner kronor men tjäna 248 miljoner kronor sades det. Utfallet blev dock ett annat. Arenan har kostat Solnas skattebetalare 660 miljoner kronor.

Moderaterna försöker försköna detta faktum med att påstå att Arenan var en förutsättning för att få en levande stadsdel i området. Vi vänder oss mot denna förklaringsmodell för hur stadsdelar utvecklas. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det långt före idén om bygget av en arena, fanns planer på att utveckla området till en levande stadsdel med kontor, idrottsytor och bostäder. Det initiala projektet, Råstablick, som ersattes av Arenastadsplanerna, innehöll till och med fler bostäder än den nuvarande stadsdelen. Att arenan skulle vara en förutsättning för tunnelbana stämmer inte. Varken Nacka eller Järfälla har en arena – men de får tunnelbana.

Inte heller stämmer det att Arenastaden utvecklats för dessa 660 miljoner. Byggandet av bostäder och infrastruktur har gjorts inom bolaget Råsta holding som Solna stad är delägare i tillsammans med Visio (Peab och Fabege). Infrastrukturen har kostat över 1 miljard och slutnotan är ännu inte redovisad för kommunfullmäktige. Efter stoppade byggplaner vid Råstasjön har bolaget dessutom kompenserats med mark kring Jonstorpsvägen i Huvudsta. Vi Socialdemokrater är kritiska till hemlighetsmakeriet och vill att alla kort läggs på bordet – Råsta holding ska avvecklas och en extern haverikommission tillsättas.

Vi möter ofta solnabor som inte känner till arenans historia. Engagemanget i Friends arena är tveklöst Solnas största slöseri i modern tid. Affärerna har pågått i 10 år och avtalen är komplexa. Solnaborna förtjänar att veta vad deras pengar gått till. I denna rapport Open this document with ReadSpeaker docReaderberättar vi om Solna stads turer kring affärerna vid Friends Arena och Arenastaden.

//Arne Öberg och Sara Kukka-Salam

Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

facebook Twitter Email