Vi vill ha insyn i Solnas byggande

I Solna är alla partier, från Moderaterna till Vänsterpartiet, överens om att Solna ska växa. Men om man, som vi socialdemokrater och miljöpartister, också vill att Solna ska vara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, så krävs ett annorlunda tillvägagångssätt än det som Moderaterna i Solna använt under sina 19 år vid makten.

Moderaterna gör upp om Solnas framtid med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar– det handlar om att krama ut maximalt pris för (ofta) gigantiska markytor. Detta tillvägagångssätt hindrar konkurrens, något som Moderaterna annars ofta påstår sig värna, och resulterar i de dyraste tänkbara lägenheterna. Och ingen insyn får oppositionen heller förrän förslagen är färdiga. Det är få som skulle kalla detta demokratiskt. Eller effektivt.

Vi vill istället se mer samarbete över partigränserna när det gäller utvecklingen av framtidens Solna. Husen som byggs ska stå där i flera decennier och vi bör därför ha bred samsyn kring hur vi bäst utvecklar Solna. Vi vill öppna upp byggprocessen i Solna för fler aktörer och vi vill prioritera både sociala, estetiska och gröna värden när staden ska byggas ihop.

Ett sätt är genom att Solna börjar använda sig av markanvisningstävlingar där alla byggherrar välkomnas att öppet lämna in sina bidrag för hur marken kan bebyggas. Konkurrens stimulerar nämligen kreativa lösningar (t.ex. på miljöområdet) och kan pressa priset på lägenheterna. Om ytorna som anvisas dessutom är mindre ger det fördelen att fler mindre byggbolag kan få möjlighet att bygga i Solna.

Slutligen anser vi att Solnas Moderater måste ge upp sitt ideologiska motstånd mot hyresrätter och börja anvisa mark för byggnation av hyresrätter. I Solna finns flera små privata (och en kommunal) hyresrättsaktör som är intresserade av att vara med och bygga ihop Solna. Tyvärr vittnar dessa aktörer om att de aldrig bjuds in till Moderaternas stängda möten. Och något annat sätt finns ju tyvärr inte om man vill få bygga i Solna.

Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S) i Solna och Victoria Johansson, gruppledare (MP) i Solna. 

facebook Twitter Email