Svar på Öppet brev: (S): Tillsätt en framtidsgrupp för fritiden i Solna

I ett öppet brev från personalen i Solnas fritidsverksamhet riktas skarp kritik mot blågröna styret och de negativa effekter som förväntas till följd att de föreslagna förändringarna i verksamheten. Vi Socialdemokrater är djupt kritiska till hur styrande politiker hanterat situationen. Avsaknaden av politisk vision från det blågröna styret är allvarligt och uppseendeväckande. Vi är nu oroade över att ungdomarna kan fråntas en meningsfull fritidsverksamhet som följd av massuppsägningar. Situationen kräver högsta politiska prioritering. Därför kräver vi att de blågröna tillsätter en framtidsgrupp för att ta ett helhetsgrepp om verksamheten.

Den 3:e maj 2019 publicerades ett öppet brev av personalen i Solnas fritidsverksamhet, underskrivet av 21 anställda inklusive chefer för olika fritidsgårdar.

Jag vill tacka er för att ni hör av er till oss politiker. Det är viktigt att vi politiker får höra era synpunkter och perspektiv på de förändringar som nu föreslås. Utan er hade vi inte varit involverade i denna förändringsprocess. Det blågröna styret hade helt enkelt missat att involvera oss i förslagen kring dessa förändringar som har en direkt påverkan på verksamheten. Vi är djupt kritiska till det som sker.

Vi ser mycket allvarligt på berättelser om brist på delaktighet i förändringsprocessen och sjukskrivningar bland fritidspersonalen. Detta är ett ansvar som de blågröna inte kan frånsäga sig.

Verksamheten och personalen hänger ihop. Jag är stolt över att vår fritidsverksamhet är prisbelönt och inkluderande. Utan er kompetenta människor skulle vi inte ha en sådan ansenlig verksamhet. Jag är därför djupt oroad över att så många av er planerar att sluta på grund av de föreslagna förändringarna i verksamheten. De blågrönas förslag kan nu leda till katastrofala konsekvenser som direkt påverkar ungdomar i Sona – så ska det inte vara!

Situationen är nu så pass allvarlig att verksamheten kan försämras för alla ungdomsgrupper i Solna. Vi har ställt oss frågande till hur de blågröna tänker fånga upp 10-12-åringarna nu när den öppna verksamheten avvecklas – utan någon som helst politiskt förankring. Vi är också oroade över att dessa förändringar på sikt ska leda till nedläggningar. Tyvärr har vi fler frågor än svar. Det här är politisk apati från det blågröna styrets sida.

Vi anser att det är hög tid att sätta ihop en framtidsgrupp bestående av erfarna chefer, medarbetare, politiker för att jobba fram en ny plan för fritiden i Solna. Det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp. Vi Socialdemokrater ser positivt på förändringar som utvecklar vår verksamhet, inte avvecklar den. Jag är övertygad om att vi tillsammans med vår kompetenta personal kan föra en konstruktiv dialog om hur vi kan skapa en meningsfull verksamhet för våra ungdomar.

Först när den nya framtidsplanen är satt och frågetecknen kring verksamhetens framtid är utredda kan vi börja diskutera detaljer, som till exempel schemaändringar.

Hälsningar,

Faradj Koliev (s)

2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

E-post: [email protected]

facebook Twitter Email