Minskad turtäthet i Ulriksdal inget annat än dumhet

Att minska turtätheten i en växande stad som Solna är inget annat än dumhet. Socialdemokraternas krav i frågan om skip-stop har alltid varit att det inte skulle resultera i försämringar. Det moderatledda landstinget har med andra ord inte varit tydliga gällande den minskade turtäthet - vilket kommer drabba Ulriksdals station nästa år.

När Trafikförvaltningen redogjorde för tidtabellen 2018 i början av hösten framkom det att turutbudet i högtrafik till Solna station förblir oförändrat (8 avgångar per timme) men att Ulriksdals station halveras (4 avgångar per timme). Att minska turtätheten så drastiskt i en växande stad som Solna anser vi vara inget annat än dumhet. När Solna fick möjlighet att svara på en remiss gällande skip-stop så var förutsättningarna som presenterades helt annorlunda. Vårt krav har alltid varit att det inte skulle resultera i försämringar, vilket det nu gör. Landstinget har med andra ord inte varit tydliga gällande den minskade turtäthet – vilket kommer drabba Ulriksdals station nästa år.

I landstinget, såväl som i Solna, är det alliansen som styr. Solnas Pehr Granfalk (M) är ledamot i fullmäktige och Zanna Mårtensson (M) är ersättare i trafiknämnden. Nog måste det ha varit möjligt för dem att få insyn i vad som var på gång? Vi blir därför väldigt överraskad över att förändringarna verkar komma som en chock för M. Det är i bästa fall ett tecken på slarvighet, i värsta fall ren oärlighet. När man sitter i landstinget så har man en skyldighet att fatta beslut som gynnar länet som en helhet. Men man kan inte hävda att man inte visste. Och man bör rimligen åtminstone kunna informera sina kollegor i Solna om vad som är på gång. Den ena handen verkar inte veta vad den andra gör. Så här illa får man inte styra offentlig verksamhet.

Arne Öberg, oppositionsråd (S) i Solna

facebook Twitter Email