Blågröna styret lägger ner all öppen fritidsverksamhet för barn i åldrarna 10-12 år i Solna – (S) säger nej!

(S) är emot att all den öppna fritidsverksamheten för barn 10-12 år läggs ner I samband med att Solna stad flyttar över ansvaret för den inskrivna fritidsklubbsverksamheten för barn i åldrarna 10-12 år från Kultur- och fritidsnämnden till Skolnämnden så kommer kommunen samtidigt att lägga ner all öppen fritidsverksamhet för barn i samma åldrar. - Det är den största nedläggningen av fritidsverksamhet för barn i Solna sedan Moderaterna la ner fritidsgårdarna kring 2005, säger Sara Kukka- Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

Kultur- och fritidsnämnden i Solna har fram tills nu haft ansvar för både ”öppet fritids” och ”inskriven fritidsklubbsverksamhet” för barn i åldrarna 10-12 år. Den inskrivna verksamheten är avgiftsbelagd och där erbjuds barn mellanmål. Den öppna fritidsverksamheten är gratis. Dit är alla barn välkomna. Till idag har dessa två verksamheter bedrivits i samma barnanpassade lokaler i Solnas olika parklekar tex i Byparken i Huvudsta och i Hagalundsparken i Hagalund. Nu när det beslutats att flytta in den inskrivna fritidsklubbsverksamheten till skolbyggnaderna, så har det blågröna styret beslutat sig för att helt lägga ner den öppna fritidsverksamheten helt för barn i åldrarna 10-12 år i Solna.

– Det här kommer leda till att många barn blir helt utan fritids efter skoltid. Det kommer göra att barn hänger i centrum istället för i trygga miljöer med vuxna. I Hagalund och Bagartorp är över hälften av barnen inte inskrivna utan går istället till det öppna fritidset i stadsdelen. Nu kommer de bli helt utan en trygg fritid efter skoltid, säger Arne Öberg, oppositionsråd Socialdemokraterna i Solna.

Tidigare bedrevs öppen fritids och inskriven fritidsklubb i samma lokaler Till idag har dessa två verksamheter bedrivits i samma barnanpassade lokaler i Solnas parklekar tex i Byparken i Huvudsta och i Hagalundsparken i Hagalund. Det har inneburit att de barn som ej varit inskrivna i fritidsklubb ändå kunnat delta i den öppna verksamheten i våra parkanläggningar. De har inte fått mellanmål, men de har fått möjlighet att vistas i samma lokaler som sina vänner efter skoltid. Det tycker vi Socialdemokrater har varit framgångsrikt.

– Barns möjlighet att umgås med sina vänner efter skolan ska inte avgöras av om deras föräldrar har råd att skriva in dem i fritidsklubbsverksamheten eller ej, säger Sara Kukka-Salam.

I samband med att beslut om ansvarsförflyttning för fritidsklubbsverksamheten för barn i åldrarna 10-12 år från Kultur- och fritidsnämnden till Barn- och utbildningsnämnden i januari 2016 yrkade vi socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet, på att följande tillägg till beslutet skulle göras: ”Att fritidsklubbsverksamhet – såväl inskriven verksamhet som öppen verksamhet – för barn i åk 4-6 bedrivs i samma lokaler i syfte att säkerställa en jämlik fritidsverksamhet för alla barn i åk 4-6”. Tyvärr fick yrkandet ej gehör i Kommunstyrelsen.

– Det blev som vi befarade. Flytten av verksamheten var hela tiden varit en ursäkt för Moderaterna att lägga ner all öppen fritidsverksamhet för barn i åk 4-6 i Solna, säger Arne Öberg.

Unga som bor i Solnas miljonprogram drabbas hårdast

Andelen barn som besökt den öppna fritidsverksamheten är störst i Hagalund och Bagartorp – de är även de områden där skolresultaten är som lägst. I vissa av fritidsanläggningarna är så många som hälften av besöken under eftermiddagarna gjorda av just ”icke-inskrivna barn”.

– Intentionen med omorganisationen var att stärka fritidsklubbarnas möjligheter att bidra till barns skolresultat. Om konsekvensen istället blir att vissa barn blir helt utan fritidsverksamhet så motverkar omorganisation skollagens syfte, säger Sara Kukka-Salam.

Socialdemokraterna i Solna kräver att den öppna fritidsverksamheten ska finnas kvar. Självklart ska kommuner erbjuda trygga mötesplatser för Solnas barn och unga efter skoltid – oavsett om deras föräldrar har råd att betala eller inte.

facebook Twitter Email