Den bästa julklappen – Låt barnen gå kvar i Granbackaskolan!

Återigen är Solnas elever och föräldrar inkastade i en skolcirkus skapad av Moderaternas allt mer uppenbara ointresse för Solnas skolor. Det är dags att Solnas styrande Moderater börjar ta ansvar för fiaskot på Granbackaskolan och visa på handlingskraft och lösningsorientering. Det är vi skyldiga Granbackaskolans elever.

Historien återupprepar sig i Solna. Förra vintern fick elever och föräldrar, med en veckas framförhållning, veta att Bergshamraskolan skulle stänga och nyckeln ges till ett privat skolföretag. Den här gången får föräldrarna, bara två veckor före jul, veta att deras 11-åringar som går i årskurs fem på Granbackaskolan inte ska få börja åk sex i samma skola till hösten 2018. Klasserna ska plötsligt splittras och föräldrarna måste söka nya skolplatser åt sina 11-åringar. Det här är helt enkelt inte ok.

Moderaterna, som styrt Solna i 19 år, motiverar splittringen med platsbrist på Granbackaskolan. Platsbristen beror på att den delen av skolan, som kallas ”Växthuset” har stängts av på grund av mögelskador. Huset har varit stängt i flera år. Trots att man känt till lokalernas usla skick och det växande barnantalet i området har Moderaterna låtit bli att renovera Växthuset. Nu ska det rivas och eleverna tvingas betala priset. Det blir ett jullov fyllt av oro för eleverna. Det är oacceptabelt. Inte heller är det första gången som Solnas skolor rivs pga dåligt underhåll. Bara under denna mandatperiod har Stenbackaskolan och Bagartorpsskolan lagts ner och rivits. Vi är ofantligt trötta på att Solnas elever får betala priset för Moderaternas dåliga framförhållning och bristande engagemang för Solnas skolor.

Det är dags att Solnas styrande Moderater börjar ta ansvar för fiaskot på Granbackaskolan och slutar skylla ifrån sig på rektorer och tjänstemän. Det är dags att visa handlingskraft och lösningsorientering. För oss Socialdemokrater är det självklart att eleverna i åk 5 på Granbackaskolan ska få gå kvar på skolan åk 6. Vi är öppna för flera lösningar, bl.a. att snabbt renovera Växthuset inför terminsstart 2018, installera tillfälliga moduler vid Granbackaskolan, behålla klasserna intakta och samnyttja vissa lektionssalar i närliggande Tallbackaskolan eller minska intaget till förskoleklass för att frigöra utrymme. Lösningsförslag är det inte brist på – om bara den politiska viljan och engagemanget fanns hos de styrande Moderaterna.

Sara Kukka-Salam och Arne Öberg, oppositionsråd för (S) i Solna
Eva Eriksson, skolpolitisk talesperson (S) i Solna och fd rektor

facebook Twitter Email