Alla barn kan och ska klara skolan

Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan under Moderaternas snart 20 år vid makten i Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan. För det har Solnas elever betalat dyrt.

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som gått i en förskola av hög kvalité lyckas bättre i skolan. Därför ska alla barn ha rätt till förskola, oavsett föräldrarnas livssituation.

Istället för att få fokusera på att säkerställa att alla barn når kunskapsmålen har Solnas rektorer under Moderaternas tid vid makten tvingats hantera skolnedläggningar (Stenbacka-, Bagartorps- och Sunnanskolan), privatiseringsförsök (Bergshamraskolan), slitna lokaler och läckande tak (Tallbackaskolan) och platsbrist för det växande elevantalet (Ulriksdalsskolan). Det är ohållbart.

Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull satsning för att vända utvecklingen i Solnas skolor. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar grundskolan löper större risk att drabbas av arbetslöshet eller hamna i kriminalitet.

För att alla barn ska klara skolan måste det bli slut på experiment och privatiseringar. Istället ska vi ha arbetsro i klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för kunskapsresultaten. Här kan du läsa om våra förslag för att säkerställa att alla barn klarar skolan.

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam,

oppositionsråd (S) i Solna

facebook Twitter Email