Socialdemokraterna Solna

Kommunstyrelsens ordförande tillika gruppledare
Sara Kukka-Salam
Tel: 072-543 33 62
E-post: [email protected]

Kommunalråd
Peter Rangwe
Tel: 072-583 10 76
E-post: [email protected]

 

 

Partiexpedition

Skytteholmsvägen 12
Tel: 070-670 86 05
E-post: [email protected]

 

Styrelsen

Ordförande
Elisabet Brolin
Tel: 070-629 03 32
E-post: [email protected]

Vice ordförande
Joakim Edhborg
Tel: 072-207 39 79
E-post: [email protected]

Kassör
Jan Perers
Tel: 070-668 90 31
E-post: [email protected]

Sekreterare
Gunilla Åberg
Tel: 076-119 33 83
E-post: [email protected]

Ledamöter
Alfred Esbjörnson
Alexander Canizares Dahlström
Adam Josefsson
Eva Pousette Grönqvist
Katsiaryna Strachal

Ersättare
Mikael Kullberg
Margaretha Nordin
Mats Haapanen

 

Våra lokala stadsdelsföreningar i Solna

Bergshamraföreningen
Ebbe Adolfsson, ordförande
E-post: [email protected]

Hagalundsföreningen
Joakim Edhborg, ordförande
E-post: [email protected]

Huvudstaföreningen
Gunilla Åberg, ordförande
Tel: 076-119 33 83
E-post: [email protected]

Råsundaföreningen
Veronica Lindholm, ordförande
E-post: [email protected]

Ulriksdalsföreningen
Matti Persaud, ordförande
E-post: [email protected]

 

facebook Twitter Email